8-ugers kursus i Mindfulness-baseret Stressreduktion (MBSR™)

Spørgsmål eller tilmelding? Skriv til mig her.

Nærvær, der gør en forskel

Nogle gange i livet kan vi blive fanget i tanke- og handlemønstre, så vi ikke oplever mening eller fremgang i livet, selvom vi arbejder hårdt for det. Det kan føles som at miste orienteringsevnen eller at sidde fast, fordi vi ikke får udlevet det, vi ønsker. Når tingene ikke virker, foranlediges vi i en handlingsorienteret verden let til at skifte til nye handlestrategier - fx ved at følge andres råd eller eksempel, eller opsøge nye metoder. Disse strategier har deres begrænsning, fordi de kun i begrænset omfang handler om dig: Hvem du er og hvad du dybest set vil med dit liv.

Mindfulness hjælper os til at skifte gear fra gøren til væren. Hjælper os til at stoppe op og huske på, hvem det rent faktisk er, der handler og udfører, og hvorfor. Dette nærvær gør en verden til forskel. I takt med vores fordybelse muliggør det, at flere af vores handlinger i livet kan udspringe af vores fulde væren og personlige værdier, så vi kan leve mere ægte, effektive og integrerede med os selv.

Forløbet

Udviklingsforløbet i MBSR er personlig udvikling, som inddrager helt dit væsen og hele dit liv. Hvor vi træner fordybelse i mindfulness i et trygt og nærende miljø.

Selve undervisningen er en indføring i mindfulness, dvs. evnen til at være bevidst til stede i det nuværende øjeblik, præcis som det er. Det er en evne, som ethvert menneske besidder, og som vi udforsker og udvikler gennem forløbet. Holdningen er forvandlende. Med et styrket nærvær opnås gradvist større balance og bedre overblik i livet samt en forbedret evne til at prioritere sit nærvær i hverdagens strøm af begivenheder. Holdningen indebærer samtidig, at vi arbejder med at udvikle evnen til også at kunne gå tæt på det, vi finder svært eller direkte ubehageligt hos os selv og vores livssituation, fx egen smerte, stress eller uformåen.

Gennem forløbet optrænes mindfulness gennem liggende og siddende meditationer samt mindfulness i bevægelse - heriblandt mindfulness-baseret yoga og integration af mindfulness i hverdagsaktiviteter. Desuden indgår fordybelse i emnerne perception, stress, vanskelig kommunikation og livsstilsvalg.

Undervisningen foregår i mit studie på indre Nørrebro i København. Vi er et lille hold, som mødes fast gennem hele forløbet. Undervisningen følger en indholdsmæssig struktur, som er angivet i overskrifter i illustrationen her på siden. Læringsrummet tager udgangspunkt i de erfaringer, vi løbende gør os undervejs. Udover undervisningstiden skal der afsættes 45-60 minutter per dag 6 dage om ugen til egen praksis. Det vil primært være meditationsøvelser, sekundært opgaver udleveret i undervisningen. Jeg yder herudover individuel støtte og vejledning efter behov. Der kræves ingen forhåndskundskaber for at kunne deltage og få det fulde udbytte af forløbet.

Underviser

Et forskningsbaseret forløb

Forløbet i Mindfulness-baseret Stressreduktion er udviklet på University of Massachusetts Medical School af Jon Kabat-Zinn og et globalt beskyttet varemærke. Hovedparten af al forskning i mindfulness hviler på MBSR og uddannelsesprogrammer afledt heraf, så vi i dag kan dokumentere en række mulige gavnlige effekter fra 8-ugersforløbet, bl.a. reduktion af stress, skærpet koncentrationsevne, øget empati og positive ændringer i immunsystemet, celler og DNA. Forskningen kommer fra prominente universiteter som Oxford University, Harvard Medical School, Cambridge University og University of Massachusetts. Flere gavnlige effekter er nævnt i kursusflyeren.

Tilmelding

Tilmelding og besvarelse af spørgsmål foregår enten via tilmeldingsformularen eller ved at sende en mail til jacob@samspil.nu.

Oversigt over MBSR-forløbet

Undervisningsforløbet består af 9 sessioner fordelt over 8-9 uger. Der er holdundervisning hver uge i 2 1/2 - 3 timer samt en enkelt hel undervisningsdag sent i forløbet. I alt 28,5 timers undervisning. De præcise undervisningsdage og -tidspunkter ses under tilmelding.