Ejer, Jacob Andersen

Jeg bygger mit virke ved at kombinere 2 felter.

Det ene felt er mennesker i udvikling, som har været mit beskæftigelsesmæssige felt gennem hele mit arbejdsliv: Som chefkonsulent i Danfoss og Banedanmark, som ekstern ledelses- og organisationskonsulent i Rambøll samt som selvstændig udviklingskonsulent. Jeg har arbejdet for mange forskellige virksomheder i alle sektorer, og i Danmark, Europa og USA.

Det andet felt er meditation og mindfulness, som jeg har praktiseret siden 2002. Det startede som en privat dedikation, men er med tiden blevet en integreret del af mit virke. Effekterne ved opbygningen af nærvær gennem mindfulness udgør et kæmpe potentiale for mennesker og virksomheders behov for at skabe livskvalitet og ekstraordinært positive resultater.

Mindfulness - min personlige erfaring

Uden nærvær i øjeblikket er det vaner, tilfældige indfald og påvirkninger udefra, der styrer vores tænkning, ord, handlinger og i sidste ende vores liv. Du kender det helt sikkert: Øjeblikket, hvor du tjekker din smartphone for 13. gang på en time. Eller på jobbet, hvor du pludselig er i gang med en ny aktivitet uden bevidst at have opdaget og valgt, at det var det, du ville nu. Eller du opdager midt i lettelsen efter en forløsende dialog, hvor mange antagelser, du havde gjort dig om personer og hændelser, som slet ikke holdt vand.
Uden et vågent nærvær er vi ikke særligt effektive, fordi vi er i upræcis kontakt med omgivelserne. Vi ender derfor sjældent med at udrette det, vi dybest set gerne vil og har potentiale til.

Mindfulness er, at opmærksomheden er nærværende: At vi ved, hvad vi foretager os. Det er en evne eller "muskel", som vi alle har, og som kan udvikles gennem træning. Nærværet øger bevidstheden om, hvad der sker i krop og sind, mens vi er til stede og handler i verden. Herigennem øges opmærksomhedens båndbredde, ligesom vi øger vores empati og sociale kompetencer, ofte i nye og overraskende retninger. Mindfulness reducerer stressniveauet, øger evnen til at se tingene, som de er (hvilket er nøglen til at forandre) og gør os med tiden venligere stemt over for både os selv og andre.

Baggrund

Jeg er uddannet cand.mag i sprog, kommunikation og organisationsudvikling fra Aarhus Universitet. Senere har jeg videreuddannet mig til underviser i Mindfulnessbaseret Stressreduktion (MBSR) ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, hvorfra jeg har opnået godkendelse som MBSR-underviser.
Jeg er efteruddannet narrativ supervisor ved Narrative Perspektiver, konfliktmægler ved Jan Andersen samt ICF-certificeret coach fra Academy of Executive Coaching. Jeg har diverse certificeringer inden for ledelse og personanalyse. Endelig har jeg en 2-årig uddannelse som friluftsvejleder fra Oslo Universitet.

Jeg er født i 1975 og gift med Signe, som arbejder med bøger og musik og er min dansepartner i argentinsk tango. Sammen har vi 2 skolesøgende drenge. Vi bor i hus i Svalin, Danmarks største aktivhusbyggeri og et 20-familiers bofællesskab nær Roskilde. Jeg spiller klaver til fællessang, elsker at windsurfe og indsamle alt muligt spiseligt fra naturen.
Jeg praktiserer mindfulness dagligt og tager løbende på kortere og længere retreats hos bl.a. Jacob Piet, Lone Overby Fjorback, Anne Michel (CH), Saki Santorelli (US) og Jens-Erik Risom.

Jacob Andersen coach mindfulness