Jacob Andersen, ejer af SAMSPIL NU

Jeg arbejder med mennesker og vækst. Det er min erfaring, at nærvær, selvomsorg og autentisk kontakt åbner op til menneskers og livets rigdom.

  • Jeg startede med at meditere som 7-årig og har gjort det fast siden 2002. Potentialerne ved at træne  omsorgsfuldt bevidst nærvær er lige så radikale som selve den meditative praksis er simpel og mulig at lære for alle og enhver.
  • Jeg har erhvervsmæssig baggrund som chefkonsulent i Danfoss, Banedanmark og Rambøll, hvor jeg har arbejdet tæt med mennesker af enhver slags. Jeg har arbejdet for mange forskellige virksomheder, i alle sektorer og i Danmark, Europa og USA.
  • Jeg arbejder deltid som højskolelærer, bl.a. i Friluftsliv, Bæredygtighed, Vandring og Filosofi, Yoga og Mindfulness, og jeg spiller guitar og klaver til fællessang.
  • Jeg er friluftsvejleder og skaber rammer for naturoplevelser, der udvikler vores sansning, kropslige kundskaber og glæde ved naturen. Jeg er uddannet havkajakinstruktør og underviser bl.a. på Roskilde Fjord.

Mindfulness - min personlige erfaring

Uden nærvær i øjeblikket er det vaner, tilfældige indfald og påvirkninger udefra, der styrer vores tænkning, ord, handlinger og i sidste ende vores liv. Du kender det helt sikkert: Øjeblikket, hvor du tjekker din smartphone for 7. gang på en time. Eller på jobbet, hvor du pludselig er i gang med en ny aktivitet uden på noget tidspunkt at have valgt, at det var det, du ville. Eller du opdager midt i lettelsen efter en forløsende dialog, hvor mange antagelser, du havde gjort dig om personer og hændelser, som slet ikke holdt vand.

Uden et vågent og omsorgsfuldt nærvær er vi i upræcis kontakt med os selv og vores omgivelser. Vi ender derfor sjældent med at udrette det, vi dybest set gerne vil og har potentiale til. Og ender ofte med at kæmpe indædt for at få os selv og livet til at passe sammen.
Mindfulness hjælper os til at slutte denne indre krig, for at give noget nyt lov at vokse frem. Noget, der allerede er fuldendt i dig, som du aldrig kan miste og som ingen kan tage fra dig.

Mindfulness er, at opmærksomheden er nærværende. At vi ved, hvad vi foretager os øjeblik for øjeblik. Det er en evne eller "muskel", som alle mennesker har, og som kan udvikles markant gennem blot få ugers intensiv træning. Nærværet øger bevidstheden om, hvad der sker i krop og sind, mens vi er til stede og handler i verden. Over tid forøges opmærksomhedens spændvidde, så vi bliver i stand til at tage stadig mere ind af, hvad der foregår i og omkring os. Noget som erfares direkte og konkret. Det sætter os gradvist bedre i stand til at være mere tro mod os selv, når vi udfolder os, hvorved vi bliver tydeligere for andre og i højere grad kan forme et liv på baggrund af indsigt, autenticitet og omsorg. MBSR reducerer vores stressniveau og øger vores evne til at se tingene, som de er, hvilket er nøglen til positiv forandring.

MBSR™ (forskningsbaseret mindfulness) udgør et enormt potentiale for at udvikle øget livskvalitet og mental sundhed samt en langt mere ansvarlig og bæredygtig måde at være menneske på. Både på individ- og samfundsniveau, hvilket såvel kritisk forskning som konkrete resultater hos mine elever løbende viser.

Baggrund

Jeg er uddannet cand.mag i sprog, kommunikation og organisationsudvikling fra Aarhus Universitet. Senere har jeg videreuddannet mig til underviser i Mindfulnessbaseret Stressreduktion (MBSR) ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, hvorfra jeg har opnået godkendelse som MBSR-underviser.
Jeg er efteruddannet narrativ supervisor ved Narrative Perspektiver, konfliktmægler ved Jan Andersen samt ICF-certificeret Executive Coach fra Academy of Executive Coaching. Jeg har diverse certificeringer inden for ledelse og personanalyse. Endelig har jeg en 2-årig uddannelse som friluftsvejleder fra Oslo Universitet.

Jeg er født i 1975 og gift med Signe, som arbejder med bøger og musik og er min dansepartner i argentinsk tango. Sammen har vi 2 skolesøgende drenge. Vi bor i hus i Svalin, Danmarks største aktivhusbyggeri og et 20-familiers bofællesskab nær Roskilde. I fritiden spiller jeg klaver, læser romaner og nyder naturen.

Jeg praktiserer mindfulness dagligt og modtager jævnligt undervisning samt deltager løbende på retreats hos bl.a. Jacob Piet, Lone Overby Fjorback, Anne Michel (CH), Saki Santorelli (US), Uffe Damborg og Jens-Erik Risom.

Jacob Andersen coach mindfulness