SAMSPIL NU

samspilnu

Jacob Andersen, ejer af SAMSPIL NU

Jeg arbejder med mennesker og vækst. Det er min erfaring, at nærvær, selvomsorg og autentisk kontakt åbner op til menneskers og livets rigdom.

  • Født i 1975, startede med at meditere som 7-årig og har gjort det fast siden 2002. Som universitetsuddannet meditationslærer (MBSR™) underviser jeg løbende i mindfulness. Potentialerne i nærværstræning er lige så radikale som selve den meditative praksis er ligetil og mulig at lære for alle og enhver
  • Erhvervsmæssig baggrund som chefkonsulent i Danfoss Global HR, Banedanmark HR Organisationsudvikling og Rambøll Management Attractorkurser, hvor jeg har arbejdet tæt med mennesker af enhver slags. Jeg har arbejdet for mange forskellige virksomheder, i alle sektorer og i Danmark, Europa og USA
  • Uddannet narrativ supervisor ved Narrative Perspektiver, konfliktmægler ved Jan Andersen samt ICF-certificeret Executive Coach fra Academy of Executive Coaching. Jeg har diverse certificeringer inden for ledelse og personanalyse.
  • Naturelsker, uddannet friluftsvejleder og bruger naturen som rum til at skabe eventyrlige og udviklende oplevelser
  • Ved siden af SAMSPIL NU er jeg højskolelærer i Friluftsliv, Bæredygtighed samt selvudvikingsfag som Vandring og filosofi, Yoga og Mindfulness. Jeg spiller desuden klaver til fællessang
Jacob Andersen coach mindfulness

Mindfulness - min personlige erfaring

Uden nærvær i øjeblikket er det vaner, tilfældige indfald og påvirkninger udefra, der styrer vores tænkning, ord, handlinger og i sidste ende vores liv. Du kender det helt sikkert: Øjeblikket, hvor du tjekker din smartphone for 7. gang på en time. Eller på jobbet, hvor du pludselig er i gang med en ny aktivitet uden på noget tidspunkt at have valgt, at det var det, du ville. Eller du opdager midt i lettelsen efter en forløsende dialog, hvor mange antagelser, du havde gjort dig om personer og hændelser, som slet ikke holdt vand.

Uden et vågent og omsorgsfuldt nærvær er vi i upræcis kontakt med os selv og vores omgivelser. Vi lykkes derfor sjældent med at udrette det, vi dybest set gerne vil og har potentiale til. Og ender ofte med at kæmpe os gennem livet, fordi det ikke føles rigtigt.

Mindfulness hjælper os til at slutte denne indre krig og give noget nyt lov at vokse frem. Noget, der allerede er fuldendt i dig, som du aldrig kan miste og som ingen kan tage fra dig. En indre kilde til livskraft.

Mindfulness er, at opmærksomheden er nærværende. At vi ved, hvad vi foretager os øjeblik for øjeblik. Det er en evne eller “muskel”, som alle mennesker har, og som kan udvikles markant gennem blot få ugers intensiv træning. Nærværet øger bevidstheden om, hvad der sker i krop og sind, mens vi er til stede og handler i verden. Over tid øges spændvidden i opmærksomheden, så vi bliver i stand til at tage stadig mere ind af, hvad der foregår i og omkring os. Noget som erfares direkte og konkret. Det sætter os gradvist bedre i stand til at være mere tro mod os selv, når vi udfolder os, hvorved vi bliver tydeligere for andre og i højere grad kan forme livet, som vi ønsker det.

MBSR™ (forskningsbaseret mindfulness) udgør et enormt potentiale for at udvikle øget livskvalitet og mental sundhed samt en langt mere ansvarlig og bæredygtig måde at være menneske på. Både på individ- og samfundsniveau, hvilket såvel kritisk forskning som konkrete resultater hos mine elever løbende viser. MBSR reducerer vores stressniveau og en lang række stressrelaterede problematikker, og det øger evnen til at se tingene, som de er, hvilket er nøglen til positiv forandring.

Baggrund

Jeg er uddannet cand.mag i Sprog, Kommunikation og Organisationsudvikling fra Aarhus Universitet og Friluftsvejleder fra Oslo Universitet. Senere har jeg videreuddannet mig til underviser i Mindfulnessbaseret Stressreduktion (MBSR) ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, hvorfra jeg har opnået godkendelse som MBSR-underviser.

Jeg bor i hus i Svalin, Danmarks største aktivhusbyggeri og et 20-familiers bofællesskab nær Roskilde. Far til 2 teenagedrenge.

Jeg praktiserer mindfulness dagligt og modtager jævnligt undervisning fra bl.a. Jacob Piet, Lone Overby Fjorback, Anne Michel (CH), Saki Santorelli (US), Uffe Damborg og Jens-Erik Risom.