SAMSPIL NU

samspilnu

Konfliktmægling København

Fra konflikt til løsning

Uløste konflikter holder os tilbage

Konfliktmægling hjælper os videre

Konfliktmægling København og Sjælland

selvudviklingskursus
Organisationskonsulent og konfliktmægler
Se personlig profil

Jacob Andersen

Uoverensstemmelser og konflikter er en del af dagligdagen for mennesker, der har noget på hjerte. Som oftest løser vi selv vores konflikter, og på den måde bidrager de fleste konflikter til at skabe læring, udvikling og vækst.

Enkelte gange formår vi ikke selv at løse en konflikt og der skabes en negativ spiral. Uoverensstemmelsen bliver personlig, kommunikationen bliver anstrengt og muligheden for at komme konstruktivt videre sammen svækkes.

Mange forhold spiller ind, når der skal tages ordentligt hul på en konflikt. Har du spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt mig på:

jacob@samspil.nu

+45 42950429

Venlig hilsen Jacob

Konfliktmægling betaler sig

Der er god grund til at gøre noget ved fastlåste konflikter. Uløste konflikter er omkostningsfulde så længe, de står på – både for konfliktens parter og for udenforstående. Og konflikter kan meget ofte blive løst, selvom det på forhånd virker uoverskueligt.

Ofte vil I hurtigt opleve meget positive forandringer. Dels fordi I ved at møde hinanden på en konstruktiv måde vil opleve, at tilliden og den åbne dialog vokser frem, dels fordi I ved at få undersøgt centrale uoverensstemmelser bliver klogere på forhold, som har stor vigtighed.

Det kan en konfliktmægler hjælpe med at få til at ske.

Hvordan foregår det?

Jeg anvender konfliktmægling til at løse konflikter og uoverensstemmelser.

Baggrunden for konfliktmægling er uoverensstemmelser, der har vokset til et niveau, hvor det er blevet svært for parterne at tale åbent og præcist sammen om sagen. Herved bliver situationen meget vanskelig for parterne at løse selv. Udenforstående påvirkes måske også af konflikten, men formår heller ikke at gribe hjælpsomt ind. I sådanne tilfælde er konfliktmægling en respektfuld og effektiv metode, som hjælper parterne til selv at afdække deres uenigheder samt undersøge muligheder for at finde fælles løsninger.

Kan jeg få hjælp?

SAMSPIL NU tilbyder konfliktmægling for

  • Kolleger, kollegagrupper og afdelinger
  • Leder og medarbejdere
  • Bygherre og entreprenør
  • Elever, forældre, lærere og pædagoger
  • Naboer, andels- og ejerforeninger
  • Forældre og børn, ægtefæller, fraskilte mv.

Mange forhold spiller ind, når der skal tages ordentligt hul på en konflikt. Tag kontakt og lad os få en snak, så I kan finde ud af hvordan.

Konfliktmægling København og Sjælland

Hvad er konfliktmægling?

Hvordan-foregaar-konfliktmaegling

Hvordan foregår konfliktmægling?

Konfliktmægling foregår ved at give konfliktens parter mulighed for selv at tage hånd om egen konflikt. Det vil sige:

  • Fortælle, hvordan I hver især ser på sagen
  • Blive lyttet til af hinanden
  • Undersøge, om I kan finde frem til fælles løsninger på konflikten

Konfliktmægling forudsætter, at parterne møder frivilligt op. Processen starter derfor med korte individuelle formøder (som regel per telefon) mellem hver enkelt part og konfliktmægler med henblik på at sikre, at grundlaget for frivillig mægling er til stede. Mæglingsforløbet ledes af konfliktmægler, som forholder sig upartisk i sagen og i øvrigt har tavshedspligt.

Grundlaget bag konfliktmægling

Konfliktmægling er en meget velafprøvet metode, hvor konfliktens parter mødes og undersøger muligheder for at finde løsninger på deres uoverensstemmelser med hjælp fra en udenforstående, neutral og uddannet konfliktmægler.

Grundtanken ved konfliktmægling er at give parterne mulighed for selv at finde tilfredsstillende løsninger på egne uenigheder. Når det lykkes – hvilket meget ofte er tilfældet – undgås det, at udenforstående instanser (ledelse, lærere, forældre, pårørende, advokater, Statsamt, Domstole etc.) må gribe ind og foretage eller gennemtvinge kompromisser, som i praksis ofte stiller begge parter dårligere. Hensigten med konfliktmægling er således at maksimere mulighederne for at skabe løsninger, der stiller begge parter bedre, og som de selv er ansvarlige for.

Hvis parterne efter forsøgt konfliktmægling opgiver at finde fælles løsninger, vil erfaringerne fra mæglingsforsøget som regel give en større accept for, at konflikten eventuelt efterfølgende søges løst eller tilendebragt på andre måder.

Grundlaget-bag-konfliktmaegling

Samarbejdspartner inden for konfliktmægling København og Sjælland

Når konfliktmægling omfatter større grupper, kan det være en fordel at være flere mæglere til stede. Jeg samarbejder med og kan varmt anbefale konfliktmægler Jan Andersen.