MBSR fortsætterforløb – info og tilmelding

Meditationsgruppe

Meditation gennem længere perioder af livet åbner for flere udviklingspotentialer, end det er muligt at realisere på MBSR-forløbets 8 uger. I den proces er det hjælpsomt at bevare kontakten til et meditativt fællesskab og en underviser.

  • Et fællesskab, hvor du kan dele dine erfaringer og lytte til andre, som arbejder med samme fordybelse.
  • En underviser, som minder dig om, hvad mindfulness er, og giver inspiration og vejledning til at holde din praksis levende.

Vi mødes i gruppen på hverdagsaftener 10 gange om året. Alle deltagere har som minimum gennemført MBSR-kurset eller på anden vis tilegnet sig tilsvarende meditativ erfaring.

Tid og sted

Meditationsgruppen mødes onsdage kl. 19:45 - 21:45 følgende datoer:

 2021: Meditationsgruppen er lukket pga. CVOVID-19. Den åbner igen til efteråret, hvis forholdene tillader det. 

Det foregår i mit studie på Struenseegade 13A, 1. sal, 2200 Kbh. N → Ind i gården og opgangen til venstre.

Pris og tilmelding

Der er løbende optag i meditationsgruppen. Du kan starte, når du har afsluttet et MBSR-forløb eller tilsvarende.

Kontinuitet er essentielt for den meditative proces. Tilmelding foregår derfor for et år ad gangen, nærmere betegnet fra februar til januar det efterfølgende år. Der kan gøres undtagelser.

Pris for privatpersoner, DKK 2.400,- per år (momsfritaget)
Pris for medarbejdere i virksomheder, DKK 3.600,- ekskl. moms.

Ved tilmelding betales kun for de resterende mødedage i indeværende periode. Hvis der fx er 6 mødegange tilbage, når du tilmelder dig, betaler du 6/10 (seks tiendedele) af prisen.

Indbetalte beløb tilbagebetales ikke ved hel eller delvis udeblivelse.

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at blive optaget.

Som deltager i meditationsgruppen har du desuden mulighed for at deltage i stilhedsdage på igangværende MBSR-hold. Det koster hhv. DKK 500,- for privatpersoner per gang. DKK 1.000,- ekskl. moms for virksomheder.

Mindfulness MBSR fortsætter forløb

Rammen for forløbet er koblingen af mindfulness (vipassana) og hjertearbejde.

Mindfulness: At fordybe sig i nærværets ressourcer

The only way we have of influencing the future is to own the present, however we find it.
(Jon Kabat-Zinn, Full Catastrophe Living)

Meditation er en intention om nærværende kontakt med livet, som det spontant og kreativt manifesterer sig i os selv og verden omkring os. Med alt hvad det indebærer af sorger, smerte og sår, som aldrig heler. Og af glæde, boblende livslykke og møder med livets allestedsnærværende, svimlende frihed. Og møder med sindets selvbeskyttende skal af forklaringer og undskyldninger, som dybest set gør, at vi gentager fortiden i nutiden i stedet for at bevæge os fremad i livet.

Evnen til at opdage og bevare nærværet i nuet, er en afgørende kvalitet, når tingene spidser til i vores liv. Uden nærværet er det vaner, personlighedens luner, tilfældige indfald og påvirkninger udefra, der styrer vores tænkning, ord, handlinger og i sidste ende vores liv. På holdet træner vi evnen til at bevare koncentration og nærvær i de øjeblikke, hvor vi ellers har tendens til at slå automatpiloten til. Det hjælper os til at møde stadig flere af livets begivenheder i deres umiddelbarhed, præcis som de er, hvilket gør en verden til forskel på din rejse mod at blive endnu mere dig.

Meditation handler i sidste instans om, hvordan vi lever vores liv fra øjeblik til øjeblik. Hvis vi tager denne forståelse til os, bliver selve livet vores meditationslærer og vores meditationspraksis. Og med livet som læremesteren giver det ikke mening at imitere nogen anden. Du må finde din egen vej. Her kan det være en stor hjælp med støtte fra et meditativt fællesskab og vejledning fra en meditationslærer.

Hjertearbejde: Broken but still whole

Vi kan lade det, der hænder os i livet, hærde os, så vi bliver mere og mere krænkede og bange, eller vi kan lade det formilde os og gøre os venligere og mere åbne over for de ting, der skræmmer os. Det er et valg, vi hele tiden har.
(Pema Chödrön, Veje til frygtløshed)

Der er en dyb forbindelse mellem mindfulness og hjertets intelligens, hvilket som regel først bliver tydeligt efter længere tids meditativ praksis.

Som børn kommer vi til verden med en åben bevidsthed og et åbent hjerte uanset hvilke vilkår, der møder os. De fleste af os mister hen ad vejen denne evne til at være i direkte kontakt med livet gennem et åbent hjerte. Hjertet lukkede helt eller delvist i - ofte i takt med, at livet i stigende grad kom til at handle om, hvad man ville have, hvad der var muligt at få, eller hvem det var muligt at være, snarere end hvad vi havde brug for og lyst til.

Opgaven er at revitalisere nærværet i vores hjerte i livsudfoldelsen. Hjertearbejde er baseret på intention og bestræbelse, hvor vi tillader os selv at mærke, hvor vores grænser går. Hvilke mennesker og situationer, vores hjerte kan forholde sig åbent til, og hvor det lukker i.

Udviklingen af kontakten til hjertets nærvær er en eventyrlig og livslang proces, hvor vi med Pema Chödröns ord ”rammer følelsernes grænseløse vækstmuligheder”. Pludselig åbner verden sig for os på måder, som vi hverken kunne forestille os eller turde håbe på. Ofte forbundet med nyvundet overskud og viden om, hvem vi er, og hvad vi ønsker at bringe ud i verden.