Mindfulnesskursus i København

Læs om mine 8-ugers kurser i Mindfulness-baseret Stressreduktion (MBSR™)

Sted: Struenseegade 13A, 1. sal, 2200 Kbh. N

blank

Stress på jobbet

SAMSPIL NU hjælper medarbejdere og virksomheder med at løse komplekse stressproblematikker

  • Til medarbejdere, der er stressramt eller sygemeldt med stress: Se programmet Medarbejder i balance, hvor jeg hjælper stressramte medarbejdere med at genfinde balancen i (arbejds-)livet i tæt samarbejde med arbejdspladsen
  • Til dig, der føler dig stressudfordret privat eller i arbejdslivet: Jeg anbefaler mit forløb i evidensbaseret stressreduktion

Sund effektivitet: Lyt gratis

Til virksomheder, som vil udvikle nye standarder for sund effektivitet, byder SAMSPIL NU  ind med forskningsbaseret mindfulness. Det tager bl.a. form af korte pauser med bevidst nærvær midt i arbejdsdagen.

Læs mere om sund effektivitet

Lyt gratis med her: Korte mindfulness meditationer til brug på jobbet.

blank

Enkeltstående events og 1:1

Under tiden åbner jeg dørene for enkeltstående sessioner i mit studie på indre Nørrebro. De slås i givet fald op herunder.

Jeg udbyder executive coaching og tager i et vist omfang også privatpersoner ind. Se mere om coaching her

Sæt stress på dagsordenen i din virksomhed

Andelen af stressramte på det danske arbejdsmarked er over 22 %, viser seneste forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Mange medarbejdere oplever herudover symptomer som nedsat koncentration, overblik og prioriteringsevne, mental og fysisk uro samt mistrivsel. Stress er et folkesundhedsproblem, som koster både virksomheder og medarbejdere dyrt i form af lavere arbejdsglæde, forringet effektivitet samt øgede udgifter til sygefravær.

SAMSPIL NU holder oplæg, gå-hjem-møder, events og workshops for virksomheder om stress, evidensbaseret stressreduktion og sund effektivitet. Få hjælp til at sætte emnet på dagsordenen - nuanceret, konstruktivt og dialogbaseret.

Læs mere: Sæt stress på dagsordenen.