MBSR-kursus på Nørrebro, København.

Efterårets åbne hold er fyldt op. De næste hold med ledige pladser starter: 13. jan. 2020, 4. marts 2020 og 6. maj 2020

 Tilmeld og læs mere om 8 ugers kurset i Mindfulness-baseret Stressreduktion 

Sted: Struenseegade 13A, 1. sal, 2200 Kbh. N.

Du er velkommen til at ringe eller maile til mig for at høre nærmere.

Afhjælp stress på jobbet

SAMSPIL NU hjælper virksomheder med at forebygge og afhjælpe stress gennem forskningsbaseret stressreduktion, coaching og organisationsudvikling: Reducer stress på jobbet

 Evidensbaseret stressreduktion, sund dialog og effektmåling:  Udviklingsforløbet Medarbejder i balance hjælper stressramte medarbejdere med at genfinde balancen i (arbejds-)livet i tæt samarbejde med arbejdspladsen.

Lyt gratis: Pusterum

 Korte mindfulness meditationer til brug på jobbet. 

SAMSPIL NU indarbejder forskningsbaseret mindfulness i virksomheder i form af korte pauser, der træner vores nærvær. Et styrket nærvær højner arbejdsglæden og opbygger resiliens i forhold til stress.

Det er sundt og effektivt at holde korte pauser. Pausens største fjende er som oftest os selv, som af forskellige årsager glemmer at tage godt vare på os selv midt i arbejdsdagens mange gøremål.

Oplev mindfulness på indre Nørrebro

Sæt stress på dagsordenen i din virksomhed

Andelen af stressramte på det danske arbejdsmarked er over 22 %, viser seneste forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Mange medarbejdere oplever herudover symptomer som nedsat koncentration, overblik og prioriteringsevne, mental og fysisk uro samt mistrivsel. Stress er et folkesundhedsproblem, som koster både virksomheder og medarbejdere dyrt i form af lavere arbejdsglæde, forringet effektivitet samt øgede udgifter til sygefravær.

SAMSPIL NU holder oplæg, gå-hjem-møder, events og workshops for virksomheder om stress, evidensbaseret stressreduktion og sund effektivitet. Få hjælp til at sætte emnet på dagsordenen - nuanceret, konstruktivt og dialogbaseret.

Læs mere: Sæt stress på dagsordenen.