MBSR-kursus på indre Nørrebro, København

 Tilmeld og læs mere her om 8 ugers kurser i Mindfulness-baseret Stressreduktion 

Næste hold med ledige pladser starter: 19. august og 21. oktober 2020

Sted: Struenseegade 13A, 1. sal, 2200 Kbh. N

Se mere om forløbet...

Afhjælp stress på jobbet

SAMSPIL NU hjælper virksomheder med at forebygge og afhjælpe stress gennem forskningsbaseret stressreduktion, coaching og organisationsudvikling: Reducer stress på jobbet

blank

 Evidensbaseret stressreduktion, sund dialog og effektmåling:  Udviklingsforløbet Medarbejder i balance hjælper stressramte medarbejdere med at genfinde balancen i (arbejds-)livet i tæt samarbejde med arbejdspladsen.

Lyt gratis: Pusterum

 Korte mindfulness meditationer til brug på jobbet. 

blank

SAMSPIL NU indarbejder forskningsbaseret mindfulness i virksomheder i form af korte pauser. De korte pauser træner dit nærvær. Et styrket nærvær højner arbejdsglæden og opbygger resiliens i forhold til stress.

Det er sundt og effektivt at holde korte pauser. Pausens største fjende er som oftest os selv, som af forskellige årsager glemmer at tage godt vare på os selv midt i arbejdsdagens mange gøremål.

Enkeltstående events og 1:1

Under tiden åbner jeg dørene for enkeltstående sessioner i mit studie på indre Nørrebro. De slås i givet fald op herunder.

Jeg udbyder executive coaching og tager i et vist omfang også privatpersoner ind. Se mere om coaching her

Sæt stress på dagsordenen i din virksomhed

Andelen af stressramte på det danske arbejdsmarked er over 22 %, viser seneste forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Mange medarbejdere oplever herudover symptomer som nedsat koncentration, overblik og prioriteringsevne, mental og fysisk uro samt mistrivsel. Stress er et folkesundhedsproblem, som koster både virksomheder og medarbejdere dyrt i form af lavere arbejdsglæde, forringet effektivitet samt øgede udgifter til sygefravær.

SAMSPIL NU holder oplæg, gå-hjem-møder, events og workshops for virksomheder om stress, evidensbaseret stressreduktion og sund effektivitet. Få hjælp til at sætte emnet på dagsordenen - nuanceret, konstruktivt og dialogbaseret.

Læs mere: Sæt stress på dagsordenen.