Arbejdsrelateret stress? Undgå stress på arbejdet

Kursus i København:
MBSR™ Stressreduktion – fra stress til overskud

arbejdsrelateret stress

Evidensbaseret indsats mod arbejdsrelateret stress

Stress kan lære dig noget. Lære at finde en sundere balance i livet, hvor du er mere glad og effektiv.

SAMSPIL NU udbyder løbende åbne kurser i København i udviklingsforløbet MBSR™ Stressreduktion.

MBSRer den stærkest kendte måde at styrke mental sundhed på overhovedet. Det er verdens eneste globalt anerkendte forsknings- og evidensbaserede metode til stressreduktion. Derfor er forløbet det sikre valg, når du eller din virksomhed har brug for professionel hjælp til at løse en konkret stressproblematik.

Udviklingsforløbet varer 8-13 uger. De fleste oplever markante forandringer allerede i løbet af få uger. Forløbet er baseret på mindfulness. Læs mere om det her på siden.

 • Hvis du har egen virksomhed eller ønsker at deltage på et MBSR-forløb som privatperson, så læs mere her Mindfulness i København
 • Hvis du er leder og ønsker at integrere mindfulness i dit liv og lederskab, så læs mere her Mindfulness for Ledere
 • Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på +45 42950429 eller mail: jacob@samspil.nu

Venlig hilsen Jacob
Se personlig profil

Testimonials

Jacob har en meget jordbunden tilgang til mindfulness. Der er ikke noget hokus-pokus. Det er hands-on metoder, som virker. For mig giver mindfulness ro og nogle øjeblikke af stor indsigt og klarhed. Det hjælper mig til at holde orden på øverste etage. Kan kun anbefales.

Anders Tybjerg, kommunikationschef

Jeg oplevede en manglende evne til at kunne holde fokus på jobbet, hvor jeg bare løb hurtigere og hurtigere i ”hamsterhjulet” med dårlig søvn, hjernespind og tanker, der kørte i ring. Kurset indfriede på alle måder mine forventninger. Jacob har med sin åbne (k)ærlige, inspirerende instruktion støttet mig i at nå dertil, hvor jeg er i dag.

Jeannette, sekretær

Jeg fulgte MBSR-træningen, da jeg døjede med følgerne af stress og en mindre hjernerystelse, der ikke ville gå over. Efter forløbet mærker jeg en meget større ro i krop og sind med mere overskud til følge. Og jeg er blevet bedre til at mærke efter, hvad jeg har brug for, samt at være mere til stede i det jeg gør.

Russel, konsulent

Jeg tilmeldte mig MBSR-forløbet pga. et behandlingskrævende højt blodtryk, som min læge gav mig en måned til at få sat ned. Ellers ville jeg blive sat i medicinsk behandling. Nu 8 uger senere er mit blodtryk markant lavere og tæt på normalt. Som sidegevinst har jeg fået meget længere ”lunte” i forhold til andre mennesker. Jeg er blevet markant bedre til at være til stede i nuet. Det kan jeg mærke på, at jeg fx kører langt pænere på cykelstien. Men det allervigtigste er, at jeg er meget bedre til at agere i stedet for at reagere. Især i forhold til min familie. Så jeg vil klart anbefale MBSR-forløbet.

Martin, projektleder

Jeg startede forløbet en måned inde i en sygemelding med arbejdsrelateret stress, da jeg fik det anbefalet af en kollega, som selv havde fået stort udbytte af det. Jeg var både lidt skeptisk men også nysgerrig over for, hvad MBSR kunne give mig i min situation. Efter endt forløb er jeg nu tilbage på arbejde og har en generel mere rolig tilgang til både arbejde og livet generelt. Mine fysiske stresssymptomer som ekstrem træthed og hovedpine er stort set forsvundet, og mit tankemylder er nu mindsket, og jeg er bedre til at takle dette når det opstår. Jeg kan virkelig anbefale MBSR-forløbet hos Jacob.

Therese, konsulent

Jeg har som udgangspunkt ikke nogen stor tiltro til psykologiske quick-fixes, men mindfulness-kurset har overrasket mig meget positivt og givet mig nogle overraskende enkle redskaber til at få styr på mit eget stressniveau i en temmelig presset hverdag. Og Jacob er både en dygtig lærer og et meget behageligt menneske. Anbefalet!

Bent, chef

Jeg kan ikke sætte ord på hvad det er, Jacob kan, men det virker! Jeg mærker effekter som mindre tyngde og større lethed, mindre bekymring og mere fokus. Det er både til stede i arbejdslivet og privat og giver mig større effektivitet og glæde.

Lene, personaleleder

Forløbet hos SAMSPIL NU var en del af min udviklingsplan på mit job. Hos Jacob har jeg lært at fokusere på min krop, både psykisk og fysisk. Herigennem har jeg opnået større harmoni og er blevet mere til stede i nuet. Det har bl.a. ført til en bedre koncentrationsevne og samtidig har jeg lært at forholde mig til og styre mine tanker meget bedre. Jeg kan varmt anbefale forløbet til andre.

Kristel Jelstrup Hansen, landskabsarkitekt, Høje-Taastrup Kommune

Jeg tilmeldte mig forløbet, fordi jeg savnede at lytte mere til mig selv i en ny livsfase. Fx hvad der er godt og mindre godt for mig i forhold til venskaber, relationer og arbejde.
Jeg har fundet mere ro og tilfredshed med livet, som det er, og jeg har lært at lytte med hjertet og at turde handle ud fra det, jeg mærker. Gennem forløbet er jeg trådt ud af en gammel rolle som hende, der altid er der for alle andre end sig selv. Jeg har fået kontakt til vigtige sider hos mig selv, som jeg ikke har haft meget kontakt til tidligere.

Lotte Goth, sektetær, Dansk El-Forbund

Jeg oplevede en manglende evne til at kunne holde fokus på jobbet, hvor jeg bare løb hurtigere og hurtigere i ”hamsterhjulet” med dårlig søvn, hjernespind og tanker, der kørte i ring. Kurset indfriede på alle måder mine forventninger. Jacob har med sin åbne (k)ærlige, inspirerende instruktion støttet mig i at nå dertil, hvor jeg er i dag.

Jeannette, sekretær

Efter min tredje blodprop midt i en meget stresset hverdag besluttede jeg at følge forløbet. Gennem kurset har jeg oplevet flere episoder, hvor jeg bliver bevidst omkring stress eller vrede. Bare det at stoppe op i 2 minutter og mærke sin krop og følelser gør, at jeg bedre kan håndtere det.

Jeg kan klart anbefale Jacobs forløb til dem som har brug for bedre balance. Jacob er imødekommende, hjælpsom og altid til rådighed under forløbet. Dog skal man også være klar over, at det kræver en stor indsats. Men gevinsten er det hele værd.

Steffen, ingeniør

Undgå stress på dit job

Lad stress bane vejen til et friere og rigere liv

På forløbet i MBSR™ Stressreduktion lærer du en række effektive teknikker, der har værdi og anvendelse, som rækker langt ud din aktuelle situation.

Forløbet er en uddannelse, hvor du lærer mindfulness baseret på meditationsøvelser, yoga, refleksion og dialog, som du kan tage med dig videre gennem livet.

Mindfulness er styrketræning af din evne til at være bevidst nærværende her og nu. Et øget nærvær sænker stressniveauet og forbedrer din evne til at håndtere stress, når det opstår. Det mærkes konkret og ofte meget hurtigt i form af øget kropslig ro, reduceret tankemylder og forhøjet livskvalitet.

At være mere til stede i nuet, giver dig bedre føling med, hvad der sker i og omkring dig. Du lærer at se mere klart, så du handler på det, der er reelt og bedre kan lade tanker være tanker. Mindfulness påvirker dine relationer grundlæggende, både forholdet til dig selv og til andre. Og det gør, at dine handlinger kan være langt bedre afstemt med omgivelserne, så du lettere kan opnå det, du virkelig ønsker.

Læs hvad tidligere deltagere fortæller…

Arbejdsrelateret stress?

MBSR™ er det sikre valg

MBSR™ Stressreduktion hjælper dig til at genfinde friheden og glæden ved livet, så der er mere nydelse og mindre kamp.

Gennem forløbet tilegner du dig en række konkrete metoder, der styrker din evne til at være i god kontakt med dig selv – dine tanker, krop og følelser. Træningen gør dig bedre i stand til at bevare kontakten indad til og være tro mod dig selv og dine værdier, mens du udfolder dig i livet.

MBSRer et forskningsbaseret udviklingsforløb med evidens for en række positive virkninger, herunder reduktion af arbejdsrelateret stress.

arbejdsrelateret-stress

Sådan foregår MBSR-forløbet mod arbejdsrelateret stress

Undervisningsforløb, hjemmearbejde og støtte

Undervisningsforløbet består af 9 sessioner fordelt over 8-11 uger. Vi er et hold på maksimum 12 personer, som mødes cirka én gang om ugen i 2 1/2 – 3 timer samt en enkelt hel dag undervejs i forløbet. I alt 28,5 timer.

Hertil kommer hjemmearbejde, som omfatter 45-60 minutter per dag 6 dage om ugen gennem hele kursusperioden. Hjemmearbejdet består primært af praktiske mindfulness-øvelser, som du bliver grundigt instrueret i på forhånd. I alt minimum 48 timer.

Jeg yder herudover individuel støtte og vejledning efter behov.

Grafisk oversigt over undervisningsforløbet

MBSR kursus samspil nu

 

Opstartsmøde

Inden undervisningsforløbet begynder, har vi en grundig opstartssamtale med vægt på at tilvejebringe en nuanceret forståelse af din situation og potentialerne i forløbet.

Din leder er velkommen til at deltage i dette mødes første del. I så tilfælde vil jeg oplagt give jer indsigt i, hvad stress er og gør samt, hvordan man kan reducere stress med afsæt i den konkrete problematik. Jeg støtter jer også gerne i en dialog om at skabe de bedst mulige betingelser for, at arbejdsglæde og præstationsniveau kan vokse frem igen inden for de givne organisatoriske rammer.

Mulighed for opfølgningsmøde

Ved forløbets afslutning – kun helt undtagelsesvist også undervejs i forløbet – er det muligt at tilkøbe opfølgningsmøder. Her indgår gerne en effektmåling, som viser udviklingen i  stressniveau. Herudover hjælper jeg oplagt med at afklare rammer og undersøge muligheder for, hvordan virksomhed og arbejdsplads videreføre et mest muligt sundt og konstruktivt samarbejde i lyset af den aktuelle situation.

Om at deltage på et MBSR-forløb

MBSR-forløbet er en personlig udviklingsrejse, som inddrager hele dit væsen og hele dit liv, hvor vi træner fordybelse i mindfulness i et trygt og nærende miljø.

Selve undervisningen er en indføring i mindfulness, dvs. evnen til at være bevidst til stede i det nuværende øjeblik, præcis som det er. Det er en evne, som ethvert menneske besidder, og som vi udforsker og styrker gennem forløbet. Denne åbne forholdemåde er forvandlende. Med et styrket nærvær opnås gradvist større balance og bedre overblik i livet samt en forbedret evne til at prioritere sit nærvær i hverdagens strøm af begivenheder. Træningen indebærer samtidig, at vi arbejder med at udvikle evnen til også at kunne gå tæt på det, vi finder svært eller direkte ubehageligt ved os selv og vores livssituation, fx egen smerte, stress eller uformåen.

Gennem forløbet trænes mindfulness gennem liggende og siddende meditationsøvelser, mindfulness-baseret yoga samt integration af mindfulness i hverdagen. Desuden indgår fordybelse i emner som perception, stress, vanskelig kommunikation og livsstilsvalg.

Det kræver ingen forhåndskundskaber at kunne deltage og få det fulde udbytte af forløbet.

Prøv en mindfulness meditation

Afsæt 15 minutter, sæt dig godt til rette, tag høretelefoner på og lyt

Dokumenterede effekter ved mindfulness

MBSRer den stærkest kendte måde at styrke mental sundhed på overhovedet.

MBSR™, en forkortelse for Mindfulness-baseret Stressreduktion, er et globalt beskyttet varemærke, udviklet på University of Massachusetts Medical School af Jon Kabat-Zinn. Hovedparten af al forskning i mindfulness hviler på MBSR. Der er dokumenteret en lang række gavnlige effekter fra 8-ugersforløbet, heriblandt

 • Reduktion af stress
 • Skærpet koncentrationsevne og mindre tankemylder
 • Forbedret hukommelse
 • Øget empati
 • Reduktion af symptomer på angst og depression
 • Positive ændringer i immunsystem, celler og DNA.

Forskningen kommer fra prominente universiteter som Oxford University, Harvard Medical School og Cambridge University. Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet opsamler løbende al forskning på deres hjemmeside.

Mindfulness er effektivt til at undgå stress på arbejdet

I mindfulness træner du nærvær i nuet. I takt med din fordybelse muliggør det, at flere af dine handlinger i livet udspringer af din fulde væren og personlige værdier, så du lever mere ægte, effektivt og integreret med dig selv. Og uden unødig stress.

Når tingene ikke virker for os, foranlediges vi let til at opsøge strategier, hvor vi følger andres metoder, råd eller eksempel. Disse strategier har deres begrænsning, fordi de ikke primært handler om dig: Hvem du er, hvor du er, og hvad du dybest set vil med dit liv.

Mindfulness er træning i at tage imod dig selv og dit liv, præcis som det er lige nu. Det kan virke provokerende og kontralogisk, da du næppe ønsker, at tingene skal fortsætte, som de er nu. Men når vi anerkender nuet, som det er, bliver vi meget mere virkelige med tingene, som de er. I kraft af dette særlige nærvær kan udvikling realiseres med afgørende dybere indsigt. Du får øje på den større kompleksitet, som dine ønsker for forandring indgår i, hvilket er essentielt for at nå i mål. Ikke mindst behovet for, at du tager dig rigtig af dig selv undervejs. Når indsigterne indfinder sig, sker forandringerne som oftest af sig selv og uden stor anstrengelse.

Alt om tilmelding til kurser mod arbejdsrelateret stress i København

Kursuskalender

Her er en oversigt over alle undervisningsforløb i SAMSPIL NU.

Gå ind under et MBSR-kursus for at se en samlet oversigt over alle mødedage og -tidspunkter.

Pris

DKK 10.500,- ekskl. moms for forløbet i MBSR™ Stressreduktion for virksomheder.

Opstartsmødet kan foregå i mit studie (indre Nørrebro), på arbejdspladsen, over telefonen eller som videokonference.

For lokaliteter uden for Storkøbenhavn tilkommer befordringsomkostninger efter statens takster.

Hvor vi mødes

Kurset foregår i Studie Mindfulnes, Struenseegade 13A, 1. sal, 2200 Kbh. N
→ Ind i gården og opgangen til venstre

Hvad der sker efter tilmelding

Når du tilmelder dig her fra siden, kontakter jeg dig for at afstemme forventninger, så vi sikrer os, at forløbet er det rigtige valg. Efter denne samtale arrangerer vi opstartsmødet.

Timingen ift. de løbende MBSR-hold er fleksibel. Allerede ved opstartsmødet hjælper jeg deltageren i gang med den praktiske træning i mindfulness. Man behøver ikke vente til næste holdstart med at gå i gang.

Hvis du har spørgsmål, du ønsker besvaret med det samme, er du også velkommen til at ringe til mig på +45 42950429 eller maile til jacob@samspil.nu

Handelsbetingelser ved køb af MBSR-kursus

Efter dialog med underviser, tilmelding og bekræftelse om optagelse på holdet gælder følgende handelsbetingelser:

 • Kurset kan frit afmeldes indtil 4 uger før start. Evt. indbetalt kursusafgift tilbagebetales.
 • Meldes der fra under 4 uger før kursusstart tilbagebetales kursusafgiften ikke, hverken helt eller delvist.

Vil du vide mere om stress på arbejdet og sund effektivitet?

Læs mine artikler på Lederweb

mindfulness-ledelse

Lyt til denne podcast, hvor jeg bliver interviewet om arbejdsliv og mindfulness

Ligger også på Spotify.

Stress på jobbet er et dyrt folkesundhedsproblem. Gør noget ved det

Stress er dyrt for virksomhederne

Her er tal fra de seneste undersøgelser, som viser niveauet af stress på de danske arbejdspladser.

Stressforeningen, som lukkede i 2021, oplyste på deres hjemmeside, at

 • 430.000 danskere dagligt oplever stress-symptomer
 • 500.000 føler sig udbrændt på jobbet
 • 1.500.000 årlige fraværsdage vurderes at skyldes stress

Fra 2012 til 2016 steg andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, med 17 procent, viser en arbejdsmiljøundersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), baseret på svar fra 35.000 beskæftigede i Danmark.

Beregninger fra Teknologirådet og Statens institut for folkesundhed viser, at bare én enkelt langtidssygemelding med stress gennemsnitligt koster den enkelte virksomhed i underkanten 1 mio. kr. Hvis den sygemeldte er leder, er omkostningen omkring 4 millioner kroner.

Stress er et folkesundhedsproblem

Fysiske og mentale belastningssymptomer kan til tider være følgevirkninger af moderne arbejdsliv og livsstil. Vi kan sagtens holde til periodisk belastning, men hvis vi over længere tid ikke får taget tilstrækkeligt vare på os selv, risikerer vi at ende i en kronisk stresstilstand.

De almindeligste symptomer på arbejdsrelateret stress er

 • Mental svækkelse, fx koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Impulsiv adfærd, hastværk, ubeslutsomhed og andre former for manglende nærvær
 • Mistrivsel, dårligt helbred og udeblivende restitution, som kan ende i udbrændthed
 • Angst og depressivitet

Det hjælper at handle

Stress stjæler vores gode egenskaber og nedsætter markant både trivsel og effektivitet.

Hæmmer arbejdsrelateret stress din udfoldelse på jobbet? Eller har du en kollega med stresssymptomer? Gør noget ved problemet, så det ikke eskalerer.

Tag en snak med din medarbejder, chef eller kollega om mulighederne for at komme arbejdsrelateret stress til livs. Henvis din kollega til denne side og brug den som afsæt for en samtale om at komme negativ stress til livs. Eller tag kontakt til mig på +45 42950429 eller jacob@samspil.nu, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.