Arbejdsrelateret stress? Undgå stress på arbejdet

Kursus i København:
MBSR™ Stressreduktion – fra stress til overskud

arbejdsrelateret stress

Evidensbaseret indsats mod arbejdsrelateret stress

Fysiske og mentale belastningssymptomer kan til tider være følgevirkninger af moderne arbejdsliv og livsstil. Vi kan sagtens holde til periodisk belastning, men hvis vi over tid ikke får taget tilstrækkeligt vare på os selv, risikerer vi at ende i en mere kronisk stresstilstand.

De almindeligste symptomer på arbejdsrelateret stress er

 • Mental svækkelse, fx koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Impulsiv adfærd, hastværk, ubeslutsomhed og andre former for manglende nærvær
 • Mistrivsel, dårligt helbred og udeblivende restitution, som kan ende i udmattelse

Værktøjer for livet: Undgå stress på arbejdet

Hos SAMSPIL NU lærer du forsknings- og evidensbaseret stressreduktion gennem det internationalt anerkendte kursus i mindfulness, MBSR™. Her får du hjælp til at genfinde dit sunde selv, så du kan få arbejdsglæden og et mere bæredygtigt engagement tilbage i dit liv og arbejde.

 • På kuret MBSR™ Stressreduktion lærer du evidensbaseret stressreduktion. Forløbet varer 8-10 uger, og du vil opleve markante forandringer allerede i løbet af få uger.
 • Pakkeforløbet Medarbejder i Balance er en mulighed for at tilkøbe hjælp til at understøtte dialog og samarbejde mellem den stressramte og dennes leder.

Alt sammen kan du læse om her på siden.

Hvis du er selvstændig eller ønsker at følge et MBSR-forløb som privatperson, læs mere her

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på +45 42950429 eller mail: jacob@samspil.nu

Venlig hilsen Jacob
Se personlig profil

 COVID-19:  Vi holder os gennem forløbet inden for myndighedernes gældende retningslinjer ift. rejseaktivitet, test og almindelig påpasselighed. Hvis du undervejs i forløbet skal gå i isolation (hvis du fx får Corona eller har været nær kontakt til en smittet) kan du deltage live hjemmefra via egen computer, tablet eller smartphone. Det er nemt, foregår via det gratis program Zoom, og jeg hjælper dig i gang. Hvis Danmark nedlukkes, fortsætter forløbet som webinar, evt. kombineret med udendørs undervisning.

Testimonials

Jacob har en meget jordbunden tilgang til mindfulness. Der er ikke noget hokus-pokus. Det er hands-on metoder, som virker. For mig giver mindfulness ro og nogle øjeblikke af stor indsigt og klarhed. Det hjælper mig til at holde orden på øverste etage. Kan kun anbefales.

Anders Tybjerg, kommunikationschef

Jeg oplevede en manglende evne til at kunne holde fokus på jobbet, hvor jeg bare løb hurtigere og hurtigere i ”hamsterhjulet” med dårlig søvn, hjernespind og tanker, der kørte i ring. Kurset indfriede på alle måder mine forventninger. Jacob har med sin åbne (k)ærlige, inspirerende instruktion støttet mig i at nå dertil, hvor jeg er i dag.

Jeannette, sekretær

Jeg fulgte MBSR-træningen, da jeg døjede med følgerne af stress og en mindre hjernerystelse, der ikke ville gå over. Efter forløbet mærker jeg en meget større ro i krop og sind med mere overskud til følge. Og jeg er blevet bedre til at mærke efter, hvad jeg har brug for, samt at være mere til stede i det jeg gør.

Russel, konsulent

Jeg tilmeldte mig MBSR-forløbet pga. et behandlingskrævende højt blodtryk, som min læge gav mig en måned til at få sat ned. Ellers ville jeg blive sat i medicinsk behandling. Nu 8 uger senere er mit blodtryk markant lavere og tæt på normalt. Som sidegevinst har jeg fået meget længere ”lunte” i forhold til andre mennesker. Jeg er blevet markant bedre til at være til stede i nuet. Det kan jeg mærke på, at jeg fx kører langt pænere på cykelstien. Men det allervigtigste er, at jeg er meget bedre til at agere i stedet for at reagere. Især i forhold til min familie. Så jeg vil klart anbefale MBSR-forløbet.

Martin, projektleder

Jeg startede forløbet en måned inde i en sygemelding med arbejdsrelateret stress, da jeg fik det anbefalet af en kollega, som selv havde fået stort udbytte af det. Jeg var både lidt skeptisk men også nysgerrig over for, hvad MBSR kunne give mig i min situation. Efter endt forløb er jeg nu tilbage på arbejde og har en generel mere rolig tilgang til både arbejde og livet generelt. Mine fysiske stresssymptomer som ekstrem træthed og hovedpine er stort set forsvundet, og mit tankemylder er nu mindsket, og jeg er bedre til at takle dette når det opstår. Jeg kan virkelig anbefale MBSR-forløbet hos Jacob.

Therese, konsulent

Jeg har som udgangspunkt ikke nogen stor tiltro til psykologiske quick-fixes, men mindfulness-kurset har overrasket mig meget positivt og givet mig nogle overraskende enkle redskaber til at få styr på mit eget stressniveau i en temmelig presset hverdag. Og Jacob er både en dygtig lærer og et meget behageligt menneske. Anbefalet!

Bent, chef

Jeg kan ikke sætte ord på hvad det er, Jacob kan, men det virker! Jeg mærker effekter som mindre tyngde og større lethed, mindre bekymring og mere fokus. Det er både til stede i arbejdslivet og privat og giver mig større effektivitet og glæde.

Lene, personaleleder

Forløbet hos SAMSPIL NU var en del af min udviklingsplan på mit job. Hos Jacob har jeg lært at fokusere på min krop, både psykisk og fysisk. Herigennem har jeg opnået større harmoni og er blevet mere til stede i nuet. Det har bl.a. ført til en bedre koncentrationsevne og samtidig har jeg lært at forholde mig til og styre mine tanker meget bedre. Jeg kan varmt anbefale forløbet til andre.

Kristel Jelstrup Hansen, landskabsarkitekt, Høje-Taastrup Kommune

Jeg tilmeldte mig forløbet, fordi jeg savnede at lytte mere til mig selv i en ny livsfase. Fx hvad der er godt og mindre godt for mig i forhold til venskaber, relationer og arbejde.
Jeg har fundet mere ro og tilfredshed med livet, som det er, og jeg har lært at lytte med hjertet og at turde handle ud fra det, jeg mærker. Gennem forløbet er jeg trådt ud af en gammel rolle som hende, der altid er der for alle andre end sig selv. Jeg har fået kontakt til vigtige sider hos mig selv, som jeg ikke har haft meget kontakt til tidligere.

Lotte Goth, sektetær, Dansk El-Forbund

Jeg oplevede en manglende evne til at kunne holde fokus på jobbet, hvor jeg bare løb hurtigere og hurtigere i ”hamsterhjulet” med dårlig søvn, hjernespind og tanker, der kørte i ring. Kurset indfriede på alle måder mine forventninger. Jacob har med sin åbne (k)ærlige, inspirerende instruktion støttet mig i at nå dertil, hvor jeg er i dag.

Jeannette, sekretær

Undgå stress på arbejdet

Forløbet MBSR™ Stressreduktion består af en grundig opstartssamtale efterfulgt af MBSR-kurset, hvor den du får evidensbaseret hjælp til at reducere stress samt støtte til at håndtere din situation.

Udviklingsprogrammet Medarbejder i balance er en mulighed for at udvide indsatsen ved at tilkøbe hjælp til at håndtere situationen på arbejdspladsen, hvilket kan være meget givende for alle parter. Her mødes jeg 2 gange med den berørte medarbejder og dennes chef.

 • I første samtale får I en baggrundsforståelse for, hvad stress er og gør, og jeg hjælper jer med at få aftaler på plads, som skaber de bedst mulige betingelser for, at arbejdsglæde og præstationsniveau kan løftes igen.
 • I den afsluttende samtale får I en evaluering af forløbets effekt målt på en række stressfaktorer samt den hjælp, I behøver for at komme videre sammen.

 

Oplever du stress på arbejdet? Det hjælper at handle

Hæmmer arbejdsrelateret stress din udfoldelse på jobbet? Eller har du en kollega med stresssymptomer? Gør noget ved problemet, så det ikke eskalerer. Tag en snak med din medarbejder, chef eller kollega om mulighederne for at komme arbejdsrelateret stress til livs og undgå yderligere stress på arbejdet.

Klik på folderen her på siden og print den ud, den kan bruges som afsæt til samtalen. Eller tag kontakt til mig på +45 42950429 eller jacob@samspil.nu, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

undgå stress på arbejdet

Forløbet mod arbejdsrelateret stress giver dig nøglen til et friere og rigere liv

MBSR™ Stressreduktion hjælper dig til at genfinde friheden og glæden ved livet, så der er mere nydelse og mindre kamp.

MBSR-forløbet er en uddannelse, hvor du lærer mindfulness baseret på meditationsøvelser, yoga, refleksion og dialog. Mindfulness er styrketræning af din evne til at være bevidst nærværende her og nu. Et øget nærvær sænker stressniveauet og forbedrer evnen til at håndtere stress, når det opstår. Det mærkes konkret og ofte meget hurtigt i form af øget kropslig ro, reduceret tankemylder og forhøjet livskvalitet.

Når vi er mere til stede i nuet, får vi bedre føling med, hvad der sker i og omkring os. Denne viden påvirker vores relationer grundlæggende, både forholdet til os selv og til andre. Og det gør, at vores handlinger kan være langt bedre afstemt med omgivelserne, så vi lettere kan opnå det, vi ønsker.

Læs hvad tidligere deltagere fortæller…

MBSR reducerer effektivt arbejdsrelateret stress

MBSR™ er et forskningsbaseret udviklingsforløb med evidens for en række positive virkninger, herunder reduktion af arbejdsrelateret stress.

Gennem forløbet tilegner du dig en række konkrete metoder, der styrker din evne til at være i god kontakt med dig selv – dine tanker, krop og følelser. Træningen gør dig bedre i stand til at bevare kontakten indad til og være tro mod dig selv og dine værdier, mens du udfolder dig i livet.

arbejdsrelateret-stress

Sådan foregår forløbene mod arbejdsrelateret stress

De praktiske rammer

Programmet Medarbejder i balance falder i 3 dele. Se evt. grafisk illustration af forløbet herunder.

1) Opstartssamtale: Jeg mødes med den stressramte og dennes leder, hvor vi taler situationen grundigt igennem med henblik på at forstå situationen og finde de bedst mulige løsninger, inden for de givne rammer. Min funktion her er stressekspert, coach og ledelseskonsulent.
Samtalen munder ud i en aftale, der er tilfredsstillende for virksomheden og mest muligt befordrende for medarbejderens muligheder for hurtig bedring.

2) MBSR™ Stressreduktion: Over 8-10 uger deltager den stressramte på mit holdforløb i forskningsbaseret mindfulness. MBSR™ er evidensbaseret stressreduktion, og mine resultater gennem de seneste år er overbevisende.

3) Opfølgningssamtale: Ved forløbets afslutning mødes vi igen, ser på den aktuelle situation og afklarer det videre forløb. Her indgår en effektmåling, som viser udviklingen i medarbejderens stressniveau.

NB: Bemærk, det er muligt at fravælge opstarts- og opfølgningssamtalen med nærmeste leder. I så tilfælde omfatter forløbet 8-10 ugers undervisning i MBSR™ Stressreduktion samt en grundig personlig opstartssamtale, inden forløbet starter op.

 

mindfulness stress forløb kursus

Om at deltage i MBSR-forløbet

MBSR-forløbet er en personlig udviklingsrejse, som inddrager hele dit væsen og hele dit liv, hvor vi træner fordybelse i mindfulness i et trygt og nærende miljø.

Undervisningsforløbet består af 9 sessioner fordelt over 8-10 uger. Vi er et hold på maksimum 12 personer, som mødes cirka én gang i ugen i 2 1/2 – max 3 1/2 timer samt en enkelt hel dag undervejs i forløbet. I alt 28,5 timers undervisning. Hertil kommer hjemmearbejde, som omfatter 45-60 minutter per dag 6 dage om ugen gennem hele kursusperioden. Hjemmearbejdet består primært af praktiske mindfulnessøvelser, som du bliver grundigt instrueret i på forhånd.

Selve undervisningen er en indføring i mindfulness, dvs. evnen til at være bevidst til stede i det nuværende øjeblik, præcis som det er. Det er en evne, som ethvert menneske besidder, og som vi udforsker og styrker gennem forløbet. Denne åbne forholdemåde er forvandlende. Med et styrket nærvær opnås gradvist større balance og bedre overblik i livet samt en forbedret evne til at prioritere sit nærvær i hverdagens strøm af begivenheder. Træningen indebærer samtidig, at vi arbejder med at udvikle evnen til også at kunne gå tæt på det, vi finder svært eller direkte ubehageligt ved os selv og vores livssituation, fx egen smerte, stress eller uformåen.

Gennem forløbet trænes mindfulness gennem liggende og siddende meditationsøvelser, mindfulness-baseret yoga samt integration af mindfulness i hverdagen. Desuden indgår fordybelse i emner som perception, stress, vanskelig kommunikation og livsstilsvalg. Det kræver ingen forhåndskundskaber at kunne deltage og få det fulde udbytte af forløbet.

Prøv en mindfulness-meditation

Afsæt 15 minutter, sæt dig godt til rette, tag høretelefoner på og lyt

Mindfulness modvirker stress

I mindfulness træner du nærvær i nuet. I takt med din fordybelse muliggør det, at flere af dine handlinger i livet udspringer af din fulde væren og personlige værdier, så du lever mere ægte, effektivt og integreret med dig selv. Og uden unødig stress.

Når tingene ikke virker for os, foranlediges vi let til at opsøge strategier, hvor vi følger andres metoder, råd eller eksempel. I arbejdet med individuation og personlig vækst, har sådanne strategier deres begrænsning, fordi de ikke primært handler om dig: Hvem du er, hvor du er, og hvad du dybest set vil med dit liv.

Mindfulness er træning i at tage imod dig selv og dit liv, præcis som det er lige nu. Det kan virke provokerende og kontralogisk, fordi du netop ikke ønsker, at tingene fortsætter som nu. Men når vi anerkender nuet, som det er, bliver vi meget mere virkelige med tingene, som de er. I kraft af dette ekstra nærvær kan udvikling realiseres med afgørende dybere indsigt. Du får øje på den større kompleksitet, som dine ønsker for forandring indgår i, hvilket er essentielt for at nå i mål. Når indsigterne indfinder sig, sker forandringerne som oftest af sig selv og uden stor anstrengelse.

Dokumenterede effekter ved mindfulness

Mindfulness-baseret Stressreduktion (MBSR™) er et globalt beskyttet varemærke, udviklet på University of Massachusetts Medical School af Jon Kabat-Zinn. Hovedparten af al forskning i mindfulness hviler på MBSR. Der er dokumenteret en lang række gavnlige effekter fra 8-ugersforløbet, heriblandt

 • Reduktion af stress
 • Skærpet koncentrationsevne og mindre tankemylder
 • Forbedret hukommelse
 • Øget empati
 • Reduktion af symptomer på angst og depression
 • Positive ændringer i immunsystem, celler og DNA.

Forskningen kommer fra prominente universiteter som Oxford University, Harvard Medical School og Cambridge University. Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet opsamler løbende al forskning på deres hjemmeside.

Kursuskalender

Her er en oversigt over alle undervisningsforløb i SAMSPIL NU.

For at deltage på et forløb mod arbejdsrelateret stress (MBSR™ Stressreduktion eller Medarbejder i Balance) skal du følge undervisningen på et af MBSR-holdene.

Gå ind under hvert enkelt forløb for at se en samlet oversigt over alle mødedage.

Pris

DKK 9.500,- ekskl. moms for forløbet i MBSR™ stressreduktion inklusive en grundig personlig opstartssamtale, som efter behov kan foregå i mit studie (indre Nørrebro), på din arbejdsplads, over telefon eller som videokonference.

DKK 14.500,- ekskl. moms for Medarbejder i balance.
For lokaliteter uden for Storkøbenhavn, Køge- og Roskildeområdet tilkommer befordringsomkostninger efter statens takster.

Hvor vi mødes

Kurset foregår i Studie Mindfulnes, Struenseegade 13A, 1. sal, 2200 Kbh. N
→ Ind i gården og opgangen til venstre

Hvad der sker efter tilmelding

Når du tilmelder dig her fra siden, kontakter jeg dig for at afstemme forventninger, så vi sikrer os, at forløbet er det rigtige valg. Efter denne samtale arrangerer vi opstartsmødet.

Timingen ift. de løbende MBSR-hold er fleksibel. Allerede ved opstartsmødet hjælper jeg deltageren i gang med den praktiske træning i mindfulness. Man behøver ikke vente til næste holdstart med at gå i gang.

Hvis du har spørgsmål, du ønsker besvaret med det samme, er du også velkommen til at ringe til mig på +45 42950429 eller maile til jacob@samspil.nu

Handelsbetingelser ved køb af MBSR-kursus

Efter dialog med underviser, tilmelding og bekræftelse om optagelse på holdet gælder følgende handelsbetingelser:

 • Kurset kan frit afmeldes indtil 4 uger før start. Evt. indbetalt kursusafgift tilbagebetales.
 • Meldes der fra under 4 uger før kursusstart tilbagebetales kursusafgiften ikke, hverken helt eller delvist.