Kort Bevidst Pause – gratis smagsprøve

Her kan du gratis lytte til et par Korte Bevidste Pauser, hvor du vælger at sætte opgaverne på hold for en stund for at genoplade styrke krop og sind.

Korte Bevidste Pauser bygger på forskningsbaseret mindfulness (Mindfulness-baseret Stressreduktion, MBSR™). I pauserne træner og øger du dit nærvær her og nu, hvilket beroliger og genoplader krop og sind.

På et dybere plan styrker du kvaliteter som sindsro, selvindsigt, empati, integritet, accept og venlighed. Disse kvaliteter kan du bringe med dig videre gennem dagen i måden, du er til stede og udfolder dig på. De korte pusterum styrker på den måde glæden ved at være til og gør dig mere effektiv, uden du behøver løbe stærkt.

Intentionen i pauserne er, at du stopper enhver formålsrettet aktiviteter for blot at være til stede med størst muligt nærvær i nuet. Over tid opbygger du en øget fortrolighed med dit bevidste nærvær, som ellers meget let kan forsvinde i en travl hverdag, så vi ender med at slå autopiloten til.

Du kan holde Korte Bevidste Pauser pauser alene, fx med høretelefoner på foran din pc eller fra din mobiltelefon. Du kan også gøre det sammen med kolleger, fx som optakt til et møde eller før/efter en fælles frokost.

God fornøjelse med at udvikle sund effektivitet og arbejdsglæde.