SAMSPIL NU

samspilnu

Gratis meditationer

Velkommen, kære du

Her kan du frit lytte til nogle udvalgte korte meditationer, som indgår på mine meditationskurser.

Jeg er uddannet og underviser inden for de internationale standarder for forskningsbaseret mindfulness, MBSR™. Vidste du, at MBSR™ er den stærkest kendte måde at styrke mental sundhed på overhovedet?

Intentionen, når du mediterer, er, så godt du kan, at stoppe alle formålsrettede aktiviteter for blot at være til stede lige nu. Det træner og gør dig fortrolig med ressourcerne ved dit eget bevidste nærvær, som meget let forsvinder i en travl hverdag, så vi ender med at slå autopiloten og de dårlige vaner til.

Pauser med meditation hjælper dig til over tid at se dig selv og din gøren i livet mere klart. Og gradvist med stadigt kærligere øjne. Disse to egenskaber – evnen til at sanse og evnen til at favne det, vi sanser, med varme – skal gerne følges nogenlunde ad. Den grundlæggende undervisning i meditation handler om at hjælpe denne proces på vej.

God fornøjelse.

Kærlig hilsen Jacob

Gratis meditationer

Pusterum (10 min)

Åndedrættet (14 min)

Mindfulness til privatpersoner, virksomheder og ledere

Kursus i Mindfulness

Mindfulness Kurser
8 ugers intenst kursus i personlig udvikling

Tid: Se kommende datoer

Sted: Struenseegade 13A, 1. sal, 2200 Kbh. N

Se hvad tidligere deltagere har opnået

Lederkursus i København

Lad selvudvikling blive kilden til udvikling af dit personlige lederskab.

• Lær forsknings- og evidensbaseret meditation til brug på job og privat

• Internationalt anerkendt metode til træning af krop og sind (MBSR™)

Arbejdsrelateret Stress?

Har du en stresset medarbejder eller oplever du selv stress?

• Få hjælp til at forstå og håndtere din situation

• Genfind balancen i (arbejds-)livet med et udviklingsforløb i evidensbaseret stressreduktion

Ledercoaching er selvudvikling

Jeg kender organisationsverdenen indefra som chefkonsulent i store danske og internationale virksomheder, hvor jeg har rådgivet, uddannet og coachet ledere gennem flere årtier.

Ledercoaching er personlig udvikling, du tager med dig gennem resten af livet.