SAMSPIL NU

samspilnu

Organisationsudvikling

Mindfulness for Ledere

Team- og Ledelsesudvikling

Hjælp til stressramt kollega

Lederkursus

Sundhed og effektivitet kan trænes.

Mindfulness for Ledere er en uddannelse, som lærer dig forsknings- og evidensbaseret mindfulness, MBSR™. Kurset hjælper dig til at udvikle Sund Effektivitet i eget liv og lederskab.

MBSR er løbende genstand for forskning på state-of-the-art institutioner som University of Massachusetts, Harvard University og Oxford University. Du kan læse mere om MBSR nederst på siden.

SAMSPIL NUs udviklingsprocesser er simple og virkningsfulde, så der bliver plads til det væsentligste: Jer.

Ud over min faglighed som naturvejleder bruger jeg metoder som supervision, coaching, proceskonsultation, inquiry, mindfulness og yoga.

I længerevarende forløb kombinerer vi oplagt tid udendørs med tid indendørs.

Læs mere…

Stresset medarbejder?

MBSR kursus medarbejder balance stresscoaching stress

Programmet Medarbejder i balance hjælper stressramte medarbejdere med at genfinde balancen i (arbejds-) livet i samarbejde med arbejdspladsen

Forløbet varer 8-12 uger og består af

 • Evidensbaseret forløb i stressreduktion
 • Hjælp til at forstå og håndtere situationen medarbejder og arbejdsplads imellem
 • Afsluttende evaluering og handlingsplan

Organisationsudvikling med SAMSPIL NU

selvudviklingskursus
Se personlig profil

Jacob Andersen

jacob@samspil.nu

+45 42950429

Vi lever i mulighedernes tid. Mulighederne er uanede, hvilket er fantastisk, for vi kan udrette, hvad vi for få årtier siden end ikke turde forestille os. Med muligheder følger forandring, som er et vilkår, når man vil tage del i at forme fremtiden.

Forandringens logik er at stræbe mod nye højder uden stop. Vi opsætter løbende nye mål og ønsker at nå dem hurtigt. Og når vi ankommer, har vi for længst nye forventninger til, hvor vi vil være. Midt i forandringen, på vej fra A til B, foranlediges vi let til at tro, at vi snart er i mål, så vi godt lige kan give den en ekstra tand det sidste stykke. I det øjeblik træder vi ind i en undtagelsestilstand, som er blevet  mere eller mindre permanent på mange arbejdspladser, hvor vi strækker os ud over, hvad der dybest set er sundt og effektivt for os selv og vores virksomhed.

Når usunde og ineffektive arbejdsvaner bliver normen, står kvaliteten ikke længere mål med indsatsen. De mest almindelige symptomer er udmattelse, koncentrations- og hukommelsesbesvær, hastværk og anden stressrelateret adfærd, mistrivsel og dårligt helbred. Dette mentale og kropslige fravær er den store udfordring for organisatorisk udvikling.

Sandheden er, at vi aldrig kommer i mål. Og den gode nyhed er, at vi kan lære at være undervejs i forandring på en måde, hvor vi er nærværende og løbende præsterer sundt samtidig med, at vi drager omsorg for os selv. Det bliver muligt både at realisere sine mål og at skabe vilkår for at være i god behold undervejs. Når det er tilfældet er udvikling en naturlig og velkommen del af arbejdslivet.

SAMSPIL NU anvender den forsknings- og evidensbaserede intervention MBSR™, som er udviklet og løbende genstand for forskning på internationalt førende universiteter som University of Massachusetts, Harvard University og Oxford University. Du kan læse mere om MBSR nederst her på siden.

Jacob Andersen

Om Mindfulness-baseret Stressreduktion™

SAMSPIL NU anvender metoden Mindfulness-baseret Stressreduktion (MBSR™), som er en forsknings- og evidensbaseret intervention til at reducere stress. Metoden hjælper den enkelte til at håndtere stress mere effektivt i hverdagen, herunder at respondere indsigtsfuldt på stress, når det opstår.

Forskning fra førende universiteter som Oxford University, Harvard Medical School, University of Massachusetts og Aarhus Universitet har de seneste årtier dokumenteret, at MBSR

 • Reducerer stressniveauet og stressrelaterede helbredsproblemer
 • Forbedrer kognitionen – bl.a. skærpet hukommelse, fokuserings- og koncentrationsevne
 • Reducerer stressrelaterede depressions- og angstsymptomer
 • Skaber øget kropsbevidsthed og bedre følelsesregulering
 • Styrker immunsystemet og skaber positive fysiologiske forandringer helt ned på celle- og genniveau

Du kan læse mere om forskningsbaseret mindfulness hos Dansk center for mindfulness, Aarhus Universitet

Sund og usund stress

Det er en udbredt opfattelse, at al stress er skadelig og helst skal undgås. Ud fra et  sundhedsfagligt perspektiv er stress en livsnødvendig og hjælpsom reaktion for mennesker, når der skal responderes hurtigt og klogt i en presset situation. Reduktion af stress gennem MBSR retter sig specifikt mod at minimere de stressreaktioner, som ikke er objektivt velbegrundede, men genereret gennem uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Der skelnes på den baggrund mellem sund og usund stress.

Sund stress er kroppens naturlige respons på udfordringer og belastninger, når de opstår. Denne typisk kortvarige stress stimulerer krop og hjerne til at yde en ekstra indsats og aftager af sig selv, når situationen er ovre. Kortvarig stress er sund, den hjælper til at udvikle os og gør, at vi kan præstere noget særligt, når der er brug for det.

Hvis vi udsættes for voldsomme eller vedvarende belastninger over længere tid, kan stress udvikle sig til en mere eller mindre kronisk tilstand. Kendetegnende for denne usunde stress er, at de naturlige stresstilstande enten ikke aftager, når den krævende situation er overstået, eller at stresstilstande indfinder sig i situationer, som logisk set ikke burde opleves stressende. Over længere tid kan langvarig stress gøre alvorlig skade på vores sundhed. Undervejs har det tilmed nedsat vores trivsel og ydeevne markant.

Mange mennesker på det danske arbejdsmarked lever med et permanent højt stressniveau. Fra 2012 til 2016 steg andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, med 17 procent, viser seneste arbejdsmiljøundersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), baseret på svar fra 35.000 beskæftigede i Danmark.

MBSR kan være til hjælp både forebyggende og behandlende. Det reducerer stresssymptomer som fx

 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Tankemylder, problemer med at holde fokus
 • Mentalt fravær, hukommelsesbesvær
 • Uhensigtsmæssig adfærd der pludselig dukker op. Det kan være aggressiv adfærd (fx opfarende eller irritabel) eller ekstra høj emotionel adfærd (fx have lettere til tårer eller “kaste håndklædet i ringen” i situationer, hvor det kan virke unødvendigt)
 • Muskelspændinger, fysiske smerter, hjertebanken eller uro
 • Tristhed, depression eller angstfølelse
 • Søvnløshed eller træthed
 • Indesluttethed, social isolation
 • Følelse af modvilje i forhold til at leve op til aftaler
 • Større brug af stimulanser
 • Fordøjelsesproblemer