Evidensbaseret hjælp mod arbejdsrelateret stress

SAMSPIL NU Jacob Andersen

Evidensbaseret indsats mod arbejdsrelateret stress

Fysiske og mentale belastningssymptomer er almindelige følgevirkninger af et moderne arbejdsliv og livsstil. Vi kan sagtens holde til periodisk belastning, men hvis vi over tid ikke får taget tilstrækkeligt vare på os selv, risikerer vi at ende i en mere kronisk stresstilstand. De almindeligste symptomer er

 • Mental svækkelse, fx koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Impulsiv adfærd, hastværk, ubeslutsomhed og andre former for manglende nærvær
 • Mistrivsel, dårligt helbred og udeblivende restitution, som kan ende i udmattelse

Her på siden finder du grundig information om det forskningsbaserede udviklingsprogram Medarbejder i balance, som hjælper medarbejdere med arbejdsrelateret stress til at genfinde arbejdsglæden og et sundt og mere bæredygtigt engagement i eget liv og arbejde. Jeg hjælper også gerne til, at det sker i et konstruktivt samarbejde med arbejdspladsen.

Hvis du er selvstændig eller det af anden årsag ikke er relevant at involvere din arbejdsplads, så læs i stedet på denne side om det evidensbaserede forløb MBSR™ Stressreduktion

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på +45 42950429 eller mail: jacob@samspil.nu

Venlig hilsen Jacob
Se personlig profil

 COVID-19:  Vi holder os gennem forløbet inden for myndighedernes gældende retningslinjer ift. rejseaktivitet, test og almindelig påpasselighed. Hvis du undervejs i forløbet skal gå i isolation (hvis du fx får Corona eller har været nær kontakt til en smittet) kan du deltage live hjemmefra via egen computer, tablet eller smartphone. Det er nemt, foregår via det gratis program Zoom, og jeg hjælper dig i gang. Hvis Danmark nedlukkes, fortsætter forløbet som webinar, evt. kombineret med udendørs undervisning.

Testimonials

Jacob har en meget jordbunden tilgang til mindfulness. Der er ikke noget hokus-pokus. Det er hands-on metoder, som virker. For mig giver mindfulness ro og nogle øjeblikke af stor indsigt og klarhed. Det hjælper mig til at holde orden på øverste etage. Kan kun anbefales.

Anders Tybjerg, kommunikationschef

Jeg oplevede en manglende evne til at kunne holde fokus på jobbet, hvor jeg bare løb hurtigere og hurtigere i ”hamsterhjulet” med dårlig søvn, hjernespind og tanker, der kørte i ring. Kurset indfriede på alle måder mine forventninger. Jacob har med sin åbne (k)ærlige, inspirerende instruktion støttet mig i at nå dertil, hvor jeg er i dag.

Jeannette, sekretær

Jeg fulgte MBSR-træningen, da jeg døjede med følgerne af stress og en mindre hjernerystelse, der ikke ville gå over. Efter forløbet mærker jeg en meget større ro i krop og sind med mere overskud til følge. Og jeg er blevet bedre til at mærke efter, hvad jeg har brug for, samt at være mere til stede i det jeg gør.

Russel, konsulent

Jeg tilmeldte mig MBSR-forløbet pga. et behandlingskrævende højt blodtryk, som min læge gav mig en måned til at få sat ned. Ellers ville jeg blive sat i medicinsk behandling. Nu 8 uger senere er mit blodtryk markant lavere og tæt på normalt. Som sidegevinst har jeg fået meget længere ”lunte” i forhold til andre mennesker. Jeg er blevet markant bedre til at være til stede i nuet. Det kan jeg mærke på, at jeg fx kører langt pænere på cykelstien. Men det allervigtigste er, at jeg er meget bedre til at agere i stedet for at reagere. Især i forhold til min familie. Så jeg vil klart anbefale MBSR-forløbet.

Martin, projektleder

Jeg startede forløbet en måned inde i en sygemelding med arbejdsrelateret stress, da jeg fik det anbefalet af en kollega, som selv havde fået stort udbytte af det. Jeg var både lidt skeptisk men også nysgerrig over for, hvad MBSR kunne give mig i min situation. Efter endt forløb er jeg nu tilbage på arbejde og har en generel mere rolig tilgang til både arbejde og livet generelt. Mine fysiske stresssymptomer som ekstrem træthed og hovedpine er stort set forsvundet, og mit tankemylder er nu mindsket, og jeg er bedre til at takle dette når det opstår. Jeg kan virkelig anbefale MBSR-forløbet hos Jacob.

Therese, konsulent

Jeg har som udgangspunkt ikke nogen stor tiltro til psykologiske quick-fixes, men mindfulness-kurset har overrasket mig meget positivt og givet mig nogle overraskende enkle redskaber til at få styr på mit eget stressniveau i en temmelig presset hverdag. Og Jacob er både en dygtig lærer og et meget behageligt menneske. Anbefalet!

Bent, chef

Jeg kan ikke sætte ord på hvad det er, Jacob kan, men det virker! Jeg mærker effekter som mindre tyngde og større lethed, mindre bekymring og mere fokus. Det er både til stede i arbejdslivet og privat og giver mig større effektivitet og glæde.

Lene, personaleleder

Forløbet hos SAMSPIL NU var en del af min udviklingsplan på mit job. Hos Jacob har jeg lært at fokusere på min krop, både psykisk og fysisk. Herigennem har jeg opnået større harmoni og er blevet mere til stede i nuet. Det har bl.a. ført til en bedre koncentrationsevne og samtidig har jeg lært at forholde mig til og styre mine tanker meget bedre. Jeg kan varmt anbefale forløbet til andre.

Kristel Jelstrup Hansen, landskabsarkitekt, Høje-Taastrup Kommune

Jeg tilmeldte mig forløbet, fordi jeg savnede at lytte mere til mig selv i en ny livsfase. Fx hvad der er godt og mindre godt for mig i forhold til venskaber, relationer og arbejde.
Jeg har fundet mere ro og tilfredshed med livet, som det er, og jeg har lært at lytte med hjertet og at turde handle ud fra det, jeg mærker. Gennem forløbet er jeg trådt ud af en gammel rolle som hende, der altid er der for alle andre end sig selv. Jeg har fået kontakt til vigtige sider hos mig selv, som jeg ikke har haft meget kontakt til tidligere.

Lotte Goth, sektetær, Dansk El-Forbund

Jeg oplevede en manglende evne til at kunne holde fokus på jobbet, hvor jeg bare løb hurtigere og hurtigere i ”hamsterhjulet” med dårlig søvn, hjernespind og tanker, der kørte i ring. Kurset indfriede på alle måder mine forventninger. Jacob har med sin åbne (k)ærlige, inspirerende instruktion støttet mig i at nå dertil, hvor jeg er i dag.

Jeannette, sekretær

Effektiv indsats mod arbejdsrelateret stress

Udviklingsprogrammet Medarbejder i balance består af 2 indsatsområder.

 • Et MBSR™-stressreduktionsforløb, hvor den stressramte får evidensbaseret hjælp til at reducere stress samt støtte til at håndtere sin situation.
 • Sideløbende får medarbejder og arbejdsplads støtte til at skabe gode organisatoriske betingelser for, at arbejdsglæde og præstationsniveau kan løftes igen. Denne mulighed vælges til og fra efter behov i den konkrete situation.

 

Det hjælper at handle

Oplever du, at stress hæmmer din daglige udfoldelse på jobbet? Eller har du en kollega med stresssymptomer? Gør noget ved problemet, så det ikke eskalerer. Tag en snak med din medarbejder, chef eller kollega om mulighederne for at komme negativ stress til livs og få skabt en bedre balance.

Klik på folderen her på siden og print den ud, den kan bruges som afsæt til samtalen. Eller tag kontakt til mig på +45 42950429 eller jacob@samspil.nu, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at komme videre.

blank

Et friere og rigere liv

MBSR™ Stressreduktion hjælper dig til at genfinde friheden og glæden ved livet, så der er mere nydelse og mindre kamp.

MBSR-forløbet er en uddannelse, hvor du lærer mindfulness baseret på meditationsøvelser, yoga, refleksion og dialog. Mindfulness er styrketræning af din evne til at være bevidst nærværende her og nu. Et øget nærvær sænker stressniveauet og forbedrer evnen til at håndtere stress, når det opstår. Det mærkes konkret og ofte meget hurtigt i form af øget kropslig ro, reduceret tankemylder og forhøjet livskvalitet.

Når vi er mere til stede i nuet, får vi bedre føling med, hvad der sker i og omkring os. Denne viden påvirker vores relationer grundlæggende, både forholdet til os selv og til andre. Og det gør, at vores handlinger kan være langt bedre afstemt med omgivelserne, så vi lettere kan opnå det, vi ønsker.

Læs hvad tidligere deltagere fortæller…

MBSR virker

MBSR (Mindfulness-baseret Stressreduktion™) er et forskningsbaseret udviklingsforløb med evidens for en række positive virkninger.

Forløbet er som en indre bjergbestigning, hvor du træner kontakten til krop og sind. Gennem forløbet styrkes denne evne gradvist, så du bliver i stand til at bevare kontakten indad til og være tro mod dig selv og dine værdier, mens du udfolder dig i livet.

arbejdsrelateret-stress-hjælp-københavn

Sådan foregår Medarbejder i balance

De praktiske rammer

Programmet Medarbejder i balance falder i 3 dele. Se evt. grafisk illustration af forløbet herunder.

1) Opstartssamtale: Jeg mødes med den stressramte medarbejder og dennes leder, hvor vi taler situationen grundigt igennem med henblik på at finde de bedst mulige løsninger, inden for de givne rammer. Min funktion her er coach, stressekspert og ledelseskonsulent.
Samtalen munder ud i en aftale, der er tilfredsstillende for virksomheden og mest muligt befordrende for medarbejderens muligheder for hurtig bedring.

2) MBSR™ Stressreduktion: Over 8-10 uger deltager den stressramte på mit holdforløb i forskningsbaseret mindfulness. MBSR™ er evidensbaseret stressreduktion, og mine resultater gennem de seneste år er meget overbevisende.

3) Opfølgningssamtale: Ved forløbets afslutning mødes vi igen, ser på den aktuelle situation og afklarer det videre forløb. Her indgår en effektmåling, som viser udviklingen i medarbejderens stressniveau.

NB: Bemærk, det er muligt at fravælge opstarts- og opfølgningssamtalen med nærmeste leder. I så tilfælde omfatter forløbet 8-10 ugers undervisning i MBSR™ Stressreduktion samt en grundig personlig opstartssamtale, inden forløbet starter op.

 

mindfulness stress forløb kursus

Om at deltage i MBSR-forløbet

MBSR-forløbet er en personlig udviklingsrejse, som inddrager hele dit væsen og hele dit liv, hvor vi træner fordybelse i mindfulness i et trygt og nærende miljø.

Undervisningsforløbet består af 9 sessioner fordelt over 8-10 uger. Vi er et hold på maksimum 12 personer, som mødes cirka én gang i ugen i 2 1/2 – max 3 1/2 timer samt en enkelt hel dag undervejs i forløbet. I alt 28,5 timers undervisning. Hertil kommer hjemmearbejde, som omfatter 45-60 minutter per dag 6 dage om ugen gennem hele kursusperioden. Hjemmearbejdet består primært af praktiske mindfulnessøvelser, som du bliver grundigt instrueret i på forhånd.

Selve undervisningen er en indføring i mindfulness, dvs. evnen til at være bevidst til stede i det nuværende øjeblik, præcis som det er. Det er en evne, som ethvert menneske besidder, og som vi udforsker og styrker gennem forløbet. Denne åbne forholdemåde er forvandlende. Med et styrket nærvær opnås gradvist større balance og bedre overblik i livet samt en forbedret evne til at prioritere sit nærvær i hverdagens strøm af begivenheder. Træningen indebærer samtidig, at vi arbejder med at udvikle evnen til også at kunne gå tæt på det, vi finder svært eller direkte ubehageligt ved os selv og vores livssituation, fx egen smerte, stress eller uformåen.

Gennem forløbet trænes mindfulness gennem liggende og siddende meditationsøvelser, mindfulness-baseret yoga samt integration af mindfulness i hverdagen. Desuden indgår fordybelse i emner som perception, stress, vanskelig kommunikation og livsstilsvalg. Det kræver ingen forhåndskundskaber at kunne deltage og få det fulde udbytte af forløbet.

Prøv en mindfulness-meditation

Afsæt 15 minutter, sæt dig godt til rette, tag høretelefoner på og lyt

Udvikling og vækst med mindfulness

I mindfulness træner du nærvær i nuet. I takt med din fordybelse muliggør det, at flere af dine handlinger i livet udspringer af din fulde væren og personlige værdier, så du lever mere ægte, effektivt og integreret med dig selv. Og uden unødig stress.

Når tingene ikke virker for os, foranlediges vi let til at opsøge strategier, hvor vi følger andres metoder, råd eller eksempel. I arbejdet med individuation og personlig vækst, har sådanne strategier deres begrænsning, fordi de ikke primært handler om dig: Hvem du er, hvor du er, og hvad du dybest set vil med dit liv.

Mindfulness er træning i at tage imod dig selv og dit liv, præcis som det er lige nu. Det kan virke provokerende og kontralogisk, fordi du netop ikke ønsker, at tingene fortsætter som nu. Men når vi anerkender nuet, som det er, bliver vi meget mere virkelige med tingene, som de er. I kraft af dette ekstra nærvær kan udvikling realiseres med afgørende dybere indsigt. Du får øje på den større kompleksitet, som dine ønsker for forandring indgår i, hvilket er essentielt for at nå i mål. Når indsigterne indfinder sig, sker forandringerne som oftest af sig selv og uden stor anstrengelse.

Dokumenterede effekter ved mindfulness

Mindfulness-baseret Stressreduktion (MBSR™) er et globalt beskyttet varemærke, udviklet på University of Massachusetts Medical School af Jon Kabat-Zinn. Hovedparten af al forskning i mindfulness hviler på MBSR. Der er dokumenteret en lang række gavnlige effekter fra 8-ugersforløbet, heriblandt

 • Reduktion af stress og tankemylder
 • Skærpet koncentrationsevne
 • Forbedret hukommelse
 • Øget empati
 • Reduktion af symptomer på angst og depression
 • Positive ændringer i immunsystem, celler og DNA.

Forskningen kommer fra prominente universiteter som Oxford University, Harvard Medical School og Cambridge University. Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet opsamler løbende al forskning på deres hjemmeside.

Kursuskalender

Her er en oversigt over alle undervisningsforløb i SAMSPIL NU.

Hvis du vil deltage på Medarbejder i Balance, skal du følge undervisningen på et af MBSR-holdene.

Gå ind under hvert enkelt forløb for at se en samlet oversigt over alle mødedatoer og tidspunkter.

Pris

DKK 16.500,- ekskl. moms for Medarbejder i balance.

DKK 11.500,- ekskl. moms for forløbet i MBSR™ stressreduktion inklusive en grundig personlig opstartssamtale, som kan enten foregå i mit studie på indre Nørrebro eller på din arbejdsplads.

For lokaliteter uden for Storkøbenhavn tilkommer befordringsomkostninger efter statens takster.

Hvor vi mødes

Kurset foregår i Studie Mindfulnes, Struenseegade 13A, 1. sal, 2200 Kbh. N
→ Ind i gården og opgangen til venstre

Hvad der sker efter tilmelding

Når du tilmelder dig her fra siden, kontakter jeg dig for at afstemme forventninger, så vi sikrer os, at forløbet er det rigtige valg. Efter denne samtale arrangerer vi opstartsmødet.

Timingen ift. de løbende MBSR-hold er fleksibel. Allerede ved opstartsmødet hjælper jeg deltageren i gang med den praktiske træning i mindfulness. Man behøver ikke vente til næste holdstart med at gå i gang.

Hvis du har spørgsmål, du ønsker besvaret med det samme, er du også velkommen til at ringe til mig på +45 42950429 eller maile til jacob@samspil.nu

Handelsbetingelser ved køb af MBSR-kursus

Efter dialog med underviser, tilmelding og bekræftelse om optagelse på holdet gælder følgende handelsbetingelser:

 • Kurset kan frit afmeldes indtil 4 uger før start. Evt. indbetalt kursusafgift tilbagebetales.
 • Meldes der fra under 4 uger før kursusstart tilbagebetales kursusafgiften ikke, hverken helt eller delvist.