Mere nærvær. Friere livsudfoldelse. Større livsglæde. Mindre stress.

Hvorfor mindfulness?

Nogle gange kan vi blive fanget i tanke- og handlemønstre, så vi ikke oplever mening eller fremgang i livet, selvom vi arbejder hårdt for det. Det kan føles som at miste orienteringsevnen eller sidde fast, fordi vi ikke får udlevet det, vi ønsker. Det kan også være, vi bliver usikre på, hvad vi virkelig ønsker os.

Når tingene ikke virker for os, foranlediges vi let til at opsøge nye handlestrategier – fx ved at følge andres råd eller eksempel, eller afprøve nye metoder. Sådanne strategier har deres begrænsning, fordi de ikke primært handler om dig: Hvem du er, hvor du er, og hvad du dybest set vil med dit liv.

Mindfulness er at tage imod dig selv og dit liv, præcis som det er lige nu. Evnen til at møde dig selv fuldt og helt. Dette nærvær gør en verden til forskel. I takt med din fordybelse muliggør det, at flere af dine handlinger i livet kan udspringe af din fulde væren og personlige værdier, så du kan leve mere ægte, effektivt og integreret med dig selv. Og uden unødig stress.

Læs kursusflyer

Mindfulness virker

Mindfulness-baseret Stressreduktion (MBSR™) er et globalt beskyttet varemærke, udviklet på University of Massachusetts Medical School af Jon Kabat-Zinn. Hovedparten af al forskning i mindfulness hviler på MBSR. Der er i dag dokumenteret en række gavnlige effekter fra 8-ugersforløbet, heriblandt

  • Reduktion af stress og tankemylder
  • Skærpet koncentrationsevne
  • Forbedret hukommelse
  • Øget empati
  • Reduktion af symptomer på angst og depression
  • Positive ændringer i immunsystem, celler og DNA.

Forskningen kommer fra prominente universiteter som Oxford University, Harvard Medical School og Cambridge University.

Prøv en mindfulness meditation

Afsæt 15 minutter, sæt dig godt til rette, tag høretelefoner på og lyt

Hvordan foregår det?

Forløbets praktiske rammer

Undervisningsforløbet består af 9 sessioner fordelt over 8-9 uger. Der er holdundervisning hver uge i 2 1/2 – 3 timer samt en enkelt hel undervisningsdag sent i forløbet. I alt 28,5 timers undervisning. Hertil kommer hjemmearbejde, som omfatter 45-60 minutter per dag 6 dage om ugen gennem hele kursusperioden. Det vil primært være meditationsøvelser, sekundært opgaver udleveret i undervisningen.

Vi er et lille hold, som mødes fast gennem hele forløbet. Undervisningen følger en indholdsmæssig struktur, som er angivet i overskrifter i illustrationen herunder. Herudover tager vi fat i de erfaringer, vi løbende gør os undervejs.

De præcise undervisningsdage og -tidspunkter finder du her: Tilmelding.

Et udviklingsforløb i mindfulness

MBSR-forløbet er en personlig udviklingsrejse, som inddrager hele dit væsen og hele dit liv. Hvor vi træner fordybelse i mindfulness i et trygt og nærende miljø.

Selve undervisningen er en indføring i mindfulness, dvs. evnen til at være bevidst til stede i det nuværende øjeblik, præcis som det er. Det er en evne, som ethvert menneske besidder, og som vi udforsker og udvikler gennem forløbet. Holdningen er forvandlende. Med et styrket nærvær opnås gradvist større balance og bedre overblik i livet samt en forbedret evne til at prioritere sit nærvær i hverdagens strøm af begivenheder. Holdningen indebærer samtidig, at vi arbejder med at udvikle evnen til også at kunne gå tæt på det, vi finder svært eller direkte ubehageligt hos os selv og vores livssituation, fx egen smerte, stress eller uformåen.

Gennem forløbet optrænes mindfulness gennem liggende og siddende meditation, mindfulness-baseret yoga samt integration af mindfulness i hverdagen. Desuden indgår fordybelse i emnerne perception, stress, vanskelig kommunikation og livsstilsvalg.

Jeg yder individuel støtte og vejledning efter behov. Der kræves ingen forhåndskundskaber for at kunne deltage og få det fulde udbytte af forløbet.

Hvad koster det? Hvornår kan jeg starte?