Ejer, Jacob Andersen

Jeg bygger mit virke ved at kombinere 2 felter.

Det ene felt er mennesker i udvikling, som har været min beskæftigelsesmæssige baggrund gennem hele mit arbejdsliv: Som chefkonsulent i Danfoss og Banedanmark, som ekstern ledelses- og organisationskonsulent i Rambøll samt som selvstændig udviklingskonsulent. Jeg har arbejdet for mange forskellige virksomheder i alle sektorer, og i Danmark, Europa og USA.

Det andet felt er mindfulness, som jeg har praktiseret siden 2002. I starten var det udelukkende en privat dedikation, men med tiden er det blevet en integreret del af mit arbejdsliv. Effekterne ved opbygningen af nærvær gennem mindfulness udgør et kæmpe potentiale for mennesker og virksomheders behov for at skabe livskvalitet og positive resultater.

Mindfulness - min personlige erfaring

Uden nærvær i øjeblikket er det vaner, tilfældige indfald og påvirkninger udefra, der styrer vores tænkning, handlinger og i sidste ende vores liv. Du kender det helt sikkert: Derhjemme en aften, hvor du finder dig selv med fingrene i chokoladen eller kagedåsen for 3. gang på en halv time. På jobbet, hvor du pludselig er i gang med en ny aktivitet uden bevidst at have opdaget og valgt, at det var det, du ville nu. Eller du opdager midt i lettelsen efter en forløsende dialog, hvor mange antagelser, du havde gjort dig om personer og hændelser, som ikke holdt vand.
Uden et vågent nærvær er vi ikke særligt effektive og ender sjældent med at udrette det, vi dybest set gerne vil og har potentiale til.

Mindfulness er, at opmærksomheden er nærværende: At vi ved, hvad vi foretager os. Det er en evne eller "muskel", som vi alle har, og som kan udvikles gennem træning. Nærværet øger bevidstheden om, hvad der sker i krop og sind samt i verden omkring os. Herigennem udvikles opmærksomhed, empati og sociale kompetencer i ofte nye og overraskende retninger. Mindfulness reducerer stressniveauet, øger evnen til at acceptere tingene, som de er (hvilket er nøglen til at forandre) og gør os med tiden venligere stemt over for både os selv og andre.

Baggrund

Jeg er uddannet cand.mag i sprog, kommunikation og organisationsudvikling fra Aarhus Universitet. Senere har jeg videreuddannet mig til underviser i Mindfulnessbaseret Stressreduktion (MBSR) ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, hvorfra jeg har opnået godkendelse som MBSR-underviser.
Jeg er efteruddannet narrativ supervisor ved Narrative Perspektiver, konfliktmægler ved Jan Andersen samt ICF-certificeret coach fra Academy of Executive Coaching. Endelig har jeg en 2-årig uddannelse som friluftsvejleder fra Oslo Universitet.

Jeg er født i 1975, gift med Signe som er musiker og min dansepartner i argentinsk tango. Sammen har vi 2 skolesøgende drenge. Vi bor i hus i Svalin, et 20-familiers bofællesskab nær Roskilde og Danmarks største aktivhusbyggeri. Jeg spiller klaver til fællessang, elsker at samle svampe i skoven og at windsurfe.
Jeg praktiserer mindfulness dagligt og tager på mindfulness-retreats flere gange årligt. Jeg er pt. i gang med at opnå certificering i MBSR, så jeg også vil kunne anvende det i forskningssammenhænge.