Stressreduktion for ledere og medarbejdere (MBSR™)

Udviklingsforløb for dig, der vil reducere stress

Hæmmer stress din udfoldelse på jobbet? På dette intensive udviklingsforløb over 8 uger tilegner du dig en effektiv og videnskabeligt gennemtestet metode til at håndtere stress bedre i dit liv.

Har du spørgsmål eller ønsker du at tilmelde dig? Skriv til mig her.

Kontaktformular

Om forløbet

MBSR er et personligt udviklingsforløb over 8-9 uger, som er baseret på forskning og evidens.

Forskning fra bl.a. Oxford University, Harvard Medical School, University of Massachusetts Medical School og Cambridge University dokumenterer en række gavnlige effekter, bl.a. reduktion af stress, skærpet koncentrationsevne, øget empati og positive ændringer i immunsystem, celler og DNA. Læs mere om MBSR og de gavnlige effekter i kursusflyeren.

Undervisningen foregår i mit studie på indre Nørrebro i København. Vi er et lille hold, som mødes fast gennem hele forløbet.

Oversigt over MBSR-forløbet

Holdundervisningen består af 9 sessioner på 2 1/2 – 3 timer fordelt over 8-9 uger samt en enkelt hel undervisningsdag sent i forløbet. I alt 28,5 timers undervisning. Vi følger en indholdsmæssig struktur, som er angivet i overskrifter i illustrationen herunder. De præcise undervisningsdage og -tidspunkter ses under tilmelding.

Udover undervisningstiden skal der afsættes 45-60 min per dag 6 dage om ugen til egen praksis, i alt 48 t. Det vil primært være meditationsøvelser, sekundært mindre opgaver udleveret i undervisningen. Jeg yder herudover individuel støtte og vejledning efter behov.

Nærvær, der gør en forskel

MBSR er baseret på træning i mindfulness, dvs. evnen til at være bevidst til stede i det nuværende øjeblik, præcis som det er. Det er en evne, som ethvert menneske besidder, og som vi udforsker og udvikler gennem forløbet. Holdningen er forvandlende. Med et styrket nærvær opnås gradvist større balance og bedre overblik i livet samt en forbedret evne til at prioritere sit nærvær midt i hverdagens mange begivenheder. I takt med fordybelsen muliggør det, at flere af vores handlinger kan udspringe af vores fulde væren og personlige værdier, så vi kan handler mere ægte, effektive og integrerede med os selv.

Pris og tilmelding

Spørgsmål og tilmelding foregår enten via tilmeldingsformularen eller ved at sende en mail til jacob@samspil.nu.

Pris DKK 9.500,- ekskl. moms for ansatte i virksomheder.

Der starter et nyt hold ca. hver 2. måned. Se datoer for alle hold her

Stress på jobbet

Over 22 % af den danske arbejdsstyrke har stress, viser den seneste store arbejdsmiljøundersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Symptomerne på stress er typisk

  • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
  • Tankemylder, problemer med at holde fokus
  • Muskelspændinger, fysiske smerter, hjertebanken eller uro
  • Mistrivsel, tristhed, depression eller angstfølelse
  • Søvnløshed eller træthed

Når vi har stress, fanges vi ofte ind i negative tanke- og handlemønstre og oplever ikke mening eller fremgang, selvom vi måske arbejder hårdt for det. Det kan føles som at miste orienteringsevnen eller at sidde fast. MBSR-forløbet er en mulighed for at genfinde balancen i livet, så glæden, kreativiteten og følelsen af at være i nogenlunde kontrol kommer tilbage.

Underviser