Sund virksomhed – med forskningsbaserede indsatser

Kerneudfordringen for danske virksomheder er at løse den gordiske knude, hvor stigende udfordringer med arbejdsrelateret stress går hånd i hånd med krav om øget effektivitet. Nærvær, kropslighed, selvomsorg, relationel velvilje, autentisk ikke-diskriminerende kommunikation og rum til koncentration er mangelvarer i et moderne arbejdsliv. Og det er nøglen til at løse problemet.

På baggrund af Mindfulnessbaseret Stressreduktion (MBSR™) og omfattende organisatorisk erfaring tilbyder SAMSPIL NU

Læs mere herunder eller tag kontakt for at høre nærmere.

At udvikle sund effektivitet

Sund effektivitet er et tilbud til virksomheder om at udvikle en virksomhedskultur, der understøtter bæredygtig personlig effektivitet. Gennem forløbet udvikler deltagerne nye og sundere organisatoriske vaner, som understøtter og forstærker intentionen gennem de fælles handlinger i hverdagen.

 

At løse komplekse stressproblematikker med evidensbaseret metode

Jeg anbefaler forskellige forløb alt efter, hvorvidt opgaven omhandler en stressramt eller stressudfordret person.

Stressramt eller sygemeldt med stress: Programmet Medarbejder i balance hjælper stressramte medarbejdere med at genfinde balancen i (arbejds-)livet i samarbejde med deres virksomhed, så de kan komme hurtigere og stærkere tilbage.

Forløbet består af

 • Individuelt evidensbaseret forløb i stressreduktion (MBSR™) til den stressramte.
 • Coaching og dialog mellem den stressramte og dennes leder med afsæt i rådgivning omkring stress og arbejdsliv tilpasset den konkrete situation.

Stressudfordret: Mange medarbejdere oplever, at stress hæmmer den daglige udfoldelse på jobbet. Måske ved du som chef om en medarbejderes udfordringer med stress fra klimamålingen eller MUS-samtalen. Jeg anbefaler i disse situationer mit forløb i evidensbaseret stressreduktion.

Uddybende om stress og evidensbaseret stressreduktion

SAMSPIL NU anvender metoden Mindfulness-baseret Stressreduktion (MBSR™), som er en forsknings- og evidensbaseret metode til at reducere stress. Metoden hjælper deltageren til at håndtere stress mere effektivt i hverdagen, herunder at respondere indsigtsfuldt på stress, når det opstår.

Forskning fra førende universiteter som Oxford University, Harvard Medical School, University of Massachusetts og Aarhus Universitet har de seneste årtier dokumenteret, at MBSR

 • Reducerer stressniveauet og stressrelaterede helbredsproblemer
 • Forbedrer kognitionen - bl.a. skærpet hukommelse, fokuserings- og koncentrationsevne
 • Reducerer stressrelaterede depressions- og angstsymptomer
 • Skaber øget kropsbevidsthed og bedre følelsesregulering
 • Styrker immunsystemet og skaber positive fysiologiske forandringer helt ned på celle- og genniveau

Du kan bl.a. læse mere om forskningsbaseret mindfulness hos Dansk center for mindfulness ved Aarhus Universitet

Stress-symptomer: Sund og usund stress

Det er en udbredt opfattelse, at al stress er skadeligt og helst skal undgås. Det er ikke sandt. Ud fra et  sundhedsfagligt perspektiv er stress en livsnødvendig og hjælpsom reaktion for mennesker, når der skal responderes hurtigt og klogt i en presset situation. Reduktion af stress gennem MBSR retter sig specifikt mod at minimere de stressreaktioner, som ikke er objektivt velbegrundede men genereret gennem uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Der skelnes på den baggrund mellem sund og usund stress.

Sund stress er kroppens naturlige respons på udfordringer og belastninger, når de opstår. Denne typisk kortvarige stress stimulerer krop og hjerne til at yde en ekstra indsats og aftager af sig selv, når situationen er ovre. Kortvarig stress er sundt, det hjælper os til at udvikle os og gør, at vi kan præstere noget særligt, når der er brug for det.

Hvis vi oplever voldsomme eller vedvarende belastninger over længere tid, kan det udvikle sig til langvarig stress. Langvarig stress er en usund tilstand af mere eller mindre kronisk stress over en periode, som nedsætter vores trivsel og ydeevne markant. Her kan MBSR være til hjælp – både forebyggende og behandlende.

Kendetegnende for usund stress er, at stresstilstande enten ikke aftager, når den krævende situation er overstået, eller, at stresstilstande indfinder sig i situationer, som logisk set ikke burde opleves stressende. Over længere tid kan langvarig stress gøre alvorlig skade på vores sundhed.

MBSR reducerer stresssymptomer som fx

 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Tankemylder, problemer med at holde fokus
 • Mentalt fravær, glemmer ting
 • Uhensigtsmæssig adfærd der pludselig dukker op. Det kan være aggressiv adfærd (fx opfarende eller irritabel) eller ekstra høj emotionel adfærd (fx have lettere til tårer eller "kaste håndklædet i ringen" i situationer, hvor det kan virke unødvendigt)
 • Muskelspændinger, fysiske smerter, hjertebanken eller uro
 • Tristhed, depression eller angstfølelse
 • Søvnløshed eller træthed
 • Indesluttet, social isolation
 • Følelse af modvilje i forhold til at leve op til aftaler
 • Større brug af stimulanser
 • Fordøjelsesproblemer