Pusterum: Sund effektivitet

Hvorfor pusterum

Hjernens mentale kapacitet når sin øvre grænse i løbet af en almindelig arbejdsdag, hvis vi ikke når at puste ud undervejs. Kapaciteten kan sammenlignes med en computers arbejdshukommelse (RAM), der gennem vedvarende processering bliver fyldt mere og mere op og som følge heraf daler tilsvarende i ydelse. Vi har brug for pusterum til at revitalisere nærværet. Pusterummene skaber mental restitution ved at frigive ny energi til krop og hjerne - en form for genstart af systemet, så vi efterfølgende kan bevæge os videre gennem dagen med mere nærvær.

De seneste 10-15 års forskning i anvendelsen af mindfulness på jobbet viser overbevisende positive effekter på områder som trivsel, resiliens, relationer, samarbejdsevne og performance. Og så er der ingen bivirkninger. Forskningsresultater samles løbende af The Mindfulness Initiative, som er et sekretariat oprettet af et enstemmigt engelsk parlament med henblik på at udbrede anvendelsen af mindfulness i England.

Hvorfor nærvær

Forskere fra Harvard University har påvist, at vi er distraherede eller uopmærksomme cirka halvdelen af vores vågne timer. Det betyder, at halvdelen af vores daglige aktiviteter udføres uden nærvær. Når nærværet ryger, er det vaner, rutiner, tilfældige indfald og påvirkninger udefra, der styrer os. I de situationer opdager vi ikke de handlingsmæssige valgmuligheder, som en mere vågen og nærværende bevidsthed blotlægger for os. Vi har slået autopiloten til. På autopilot træffer vi markant dårligere beslutninger – ofte opdager vi ikke engang, at vi beslutter, når vi beslutter. At vi prioriterer, når vi prioriterer etc.

Det er nemt at være effektiv og opleve arbejdsglæde, når vi er nærværende til stede på vores job. Men det kan være svært at bevare nærværet gennem en ofte tempofyldt og omskiftelig arbejdsdag. Derfor nærvær.

Mere nærvær med mindfulness

Mindfulness er et meget effektivt redskab til at udvikle og skabe øget fortrolighed med vores medfødte evne til nærvær. Dedikeret træning med mindfulness-baserede pusterum i arbejdsdagen øger det bevidste nærvær og antallet af bevidste valg, vi foretager gennem arbejdsdagen. Bevidst valgt adfærd udspringer af gode menneskelige egenskaber som selvindsigt, empati, integritet og venlighed, så vi med et øget nærvær bliver langt mere effektive og bedre i stand til at foretage velovervejede beslutninger.

Sammenhængen mellem øget effektivitet og sundhed er essentiel. Sund effektivitet handler ikke om at skrue op for tempoet i en til tider allerede hektisk verden. Det handler om at finde en måde at arbejde på - herunder et tempo at arbejde i - hvor vi i videst muligt omfang kan bevare nærværet fra øjeblik til øjeblik.

Mentalt fravær begrænser effektivitet og innovation

Vi opfører os ikke som vi selv ønsker.

Mental udmattelse underminerer entreprenant adfærd og gør arbejdsdagen udmattende.
Mindfulness-baseret ledelse er at opøve en mere vågen opmærksomhed og herved øge mængden af bevidste valg i dit lederskab.

At vinde opmærksomheden tilbage

Når vi kommer under pres mister vi desuden mange af vores gode sociale egenskaber, så udmattelsen også højner risikoen for uheldig adfærd. Det kan være relationelt i form af unødvendig irritation, utålmodighed, hastværk etc. Eller det kan angå problemer og opgaver, som vi potentielt kunne løse meget klogere og mere konsekvent. Mental udmattelse udfordrer vores trivsel, det er usundt og desuden en meget uhensigtsmæssig udnyttelse af den ressourcer, som er den højst skattede værdi på enhver arbejdsplads: Vores intellekt.
vores gode egenskaber kommer under pres

Symptomerne kan være

  • Dårlig koncentrationsevne og hukommelse
  • Vanskeligheder ved at organisere arbejdet, prioritere og styre sin tid
  • Rastløshed, tankemylder og forvirring

Vi har brug for at være ovenpå fysisk og mentalt for at kunne yde vores bedste - både privat og på job. Her har mindfulness vist sig som et meget effektivt redskab.

Vi kan ændre det, hvis vi vil. Det kræver, at vi vælger at dedikere tid til mental træning og restitution hver eneste dag i 10-30 minutter. Mentaltræning er baseret på mindfulness, som bygger på over 2.500 års akkumuleret erfaring. SAMSPIL NU anvender verdens eneste forsknings- og evidensbaserede tilgang til mindfulness: MBSR™ som grundlag for at udvikle sund effektivitet gennem korte pauser.

Mindfulness er ikke forbeholdt de få - det er for alle. Nærvær er en kapacitet, som ethvert menneske besidder og som vi kan opdyrke. Udfordringen er disciplin og fastholdelse, for i et travlt øjeblik foranlediges vi let til at tro, at det er mere effektivt at skære enhver pause og ethvert pusterum væk.

Opbygge øget psykologisk resiliens