Kursus i Sund Effektivitet – Personlig udvikling for ledere og specialister

 

Mindfulness-mbsr-Jacob-Andersen

Jacob Andersen, ejer
Se personlig profil

High Healthy Performance – Sund effektivitet

Tænk hvis topatleter gik efter at peake hver dag på træningsbanen… De ville ligge udmattede hen, når startskuddet lød til den virkelige kamp. Og én lang udmattende kamp er netop, hvad arbejdslivet bliver for den, der dagligt sigter over målet. Her ligger kimen til kronisk stress og de mange symptomer på vejen dertil, som er så velkendte på det danske arbejdsmarked, fx

 • Mental svækkelse, fx koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Evigt hastværk og andre former for impulsiv adfærd
 • Dårligt helbred og manglende restitution
 • Mistrivsel

High performance er, når din indsats kulminerer i en toppræstation. Det er skønt at præstere noget særligt, og du udvikler dig af det. Men hvis du forsøger at slå dig ned på toppen af præstationskurven, tapper du gradvist dig selv for kræfter og mentalt overskud. Denne negative spiral af usunde og ineffektive arbejdsvaner fører til low performance.

Løsningen er High Healthy Performance, hvor du tager vare på krop og sind, mens du præsterer.

Velkommen til Sund Effektivitet.

Sund Effektivitet kan trænes. Og det virker.

Forskningsbaseret effekt
Sund Effektivitet er baseret på den evidensbaserede intervention MBSR™, som er udviklet og løbende genstand for forskning på internationalt førende universiteter som Cambridge, Harvard og Oxford University. MBSR er forskningsbaseret mindfulness, eller mentaltræning, som SAMSPIL NU har tilpasset erhvervslivet. Læs eventuelt mere om MBSR nederst på siden.

Nye ressourcer gennem bevidst nærvær
Sund effektivitet vokser ud af evnen til at være, dem vi er, hvor vi er, og med fokus på det, der sker lige nu. Evnen kaldes bevidst nærvær. Denne åbne bevidsthedstilstand er nøglen til at navigere i et arbejdsliv med langt flere muligheder og opgaver, end vi nogensinde kan overkomme.

Når vi er nærværende husker vi, hvad der er vigtigt: Vi prioriterer med overblik og indsigt. Vi kommunikerer præcist, med respekt og venlighed. Og vi drager omsorg for os selv undervejs. Vi kan stadig ikke nå alt, men vi kan bringe hele vores intelligens i spil. Det bliver muligt både at skabe resultater og vilkår for at være i god behold undervejs.

Træningen: Korte Bevidste Pauser
Evnen til bevidst nærvær trænes ved at holde Korte Bevidste Pauser, som er en række indtalte meditationer udviklet af SAMSPIL NU, du løbende lytter til og udvikler stigende selvstændighed i brugen af. Du vil opleve en progression, hvor du først opdager, hvad bevidst nærvær er. Efterfølgende, gennem vedholdende træning, vil du opnå dybere fortrolighed med træningen parallelt med, at du for alvor begynder at høste frugterne.

Du kan gøre dig dine første erfaringer ved at bruge de gratis pauser her på siden. Hvis du for alvor skal drage nytte af de mange positive effekter, får du brug for min hjælp til at bevidstgøre og integrere metoden gennem mine læringsforløb.

Mere om Sund Effektivitet

Du kan lytte til denne podcast om Sund Effektivitet og forskningsbaseret mindfulness, hvor jeg blev interviewet til Projektet Bedre Arbejdsliv for Almenpraktiserende Læger. Den ligger også på Spotify

Problemet er fysisk og mental udmattelse

Hjernens mentale kapacitet når sin øvre grænse i løbet af en almindelig arbejdsdag, hvis vi ikke når at puste ud undervejs. Frontallapperne er som en computers arbejdshukommelse (RAM), hvor ydeevnen daler, når den belastes over sin maksimale kapacitet. Der er stor sandsynlighed for, at du bliver afbrudt, inden du får læst denne korte tekst færdig. Især hvis du er på arbejde. Det kræver nemlig en god portion nærvær at kunne sortere i de mange mulige afbrydelser, vi løbende møder.

En forskergruppe fra Harvard University har regnet sig frem til, at vi er distraherede eller uopmærksomme cirka 50% af vores vågne timer. Uden nærvær i nuet er vi styret af vaner, rutiner, tilfældige indfald og påvirkninger udefra. I de situationer opdager vi ikke de handlingsmuligheder, som en mere vågen og nærværende bevidsthed ville åbne vores blik for. Vi kører på automatpilot.

På autopilot foranlediges vi fx i et travlt øjeblik let til at tro, at det mest effektive, vi kan gøre, er at løbe hurtigere og arbejde hårdere. På autopilot bevæger vi os groft sagt i fuld fart, derhen vinden blæser. Du kan blive klogere på, hvordan fænomenet kan komme til udtryk i artiklen Why Smart People Underperform af Edward Hallowell fra Harvard Business Review.

Implementering

SAMSPIL NU laver interventionsforløb for både enkeltpersoner og organisatoriske enheder samt åbne forløb udbudt internt i større virksomheder

 • Enkeltpersoner – dig, din kollega eller medarbejder – henvises til mine løbende udviklingsforløb i evidensbaseret stressreduktion i indre København.
 • I organisatoriske enheder – fx specialistteams eller chefgrupper – implementeres Sund Effektivitet som et faciliteret udviklingsforløb over en periode på 2 til 6 måneder. Ud over at indarbejde træningen af evnen til bevidst nærvær faciliteres opbyggelige dialoger omkring, hvad gruppen opdager undervejs og ønsker at udvikle. Der anvendes metoder som inquiry, supervision, coaching og proceskonsultation. I skal være indstillet på at komme til at lære hinanden at kende fra nye sider, fordi vi i gruppen går tæt på den enkelte. Med venlighed og respekt.
 • Sund Effektivitet som åbent kursus i din virksomhed udformes med henblik på at hjælpe den enkelte deltager til at tage bedst muligt ansvar for egen trivsel og arbejdsvaner. Ud over træningen i de Korte Bevidste Pauser arbejder vi med emner som fx e-mailvaner, mødeadfærd, stress og vanskelig kommunikation med en intention om, at den enkelte deltager bliver et forbillede for sund effektivitet.

Om Mindfulness-baseret Stressreduktion (MBSR™)

Størstedelen af al forskningsbaseret viden om mindfulness baserer sig på træningsprogrammet Mindfulness-baseret Stressreduktion (MBSR™), som er udviklet i 1979 på The Stress Reduction Clinic ved University of Massachusetts Medical School, USA. Anvendelsen af MBSR har i dag bredt sig til alle dele af verden på tværs af kulturelle og religiøse skel. Forskningen i MBSR har tilsvarende bredt sig til velrenommerede universiteter som Oxford University, Harvard Medical School, Cambridge University og i Danmark Aarhus Universitet. MBSR er globalt set det suverænt største forskningsfelt inden for mindfulness og mentaltræning. Kritisk akademisk forskning har de seneste årtier kunnet dokumentere en lang række positive effekter fra MBSR og MBSR-afledte interventioner

 • Reducering af stressniveau og stressrelaterede helbredsproblemer
 • Forbedring af kognitionen – bl.a. skærpet hukommelse, fokuserings- og koncentrationsevne
 • Reducering af stressrelaterede depressions- og angstsymptomer
 • Øget kropsbevidsthed og forbedret følelsesregulering
 • Styrkelse af immunsystemet og positive fysiologiske forandringer helt ned på celle- og genniveau

Du kan læse mere på dansk om forskningsbaseret mindfulness hos Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet

Sund og usund stress

Det er en udbredt opfattelse, at al stress er skadelig og helst skal undgås. Ud fra et  sundhedsfagligt perspektiv er stress en livsnødvendig og hjælpsom reaktion for mennesker, når der skal responderes hurtigt og klogt i en presset situation. Reduktion af stress gennem MBSR retter sig specifikt mod at minimere de stressreaktioner, som ikke er objektivt velbegrundede, men genereret gennem uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Der skelnes på den baggrund mellem sund og usund stress.

Sund stress er kroppens naturlige respons på udfordringer og belastninger, når de opstår. Denne typisk kortvarige stress stimulerer krop og hjerne til at yde en ekstra indsats og aftager af sig selv, når situationen er ovre. Kortvarig stress er sund, den hjælper til at udvikle os og gør, at vi kan præstere noget særligt, når der er brug for det.

Hvis vi udsættes for voldsomme eller vedvarende belastninger over længere tid, kan stress udvikle sig til en mere eller mindre kronisk tilstand. Kendetegnende for denne usunde stress er, at de naturlige stresstilstande enten ikke aftager, når den krævende situation er overstået, eller at stresstilstande indfinder sig i situationer, som logisk set ikke burde opleves stressende. Over længere tid kan langvarig stress gøre alvorlig skade på vores sundhed. Undervejs har det tilmed nedsat vores trivsel og ydeevne markant.

Mange mennesker på det danske arbejdsmarked lever med et permanent højt stressniveau. Fra 2012 til 2016 steg andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, med 17 procent, viser seneste arbejdsmiljøundersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), baseret på svar fra 35.000 beskæftigede i Danmark.

MBSR kan være til hjælp både forebyggende og behandlende. Det reducerer stresssymptomer som fx

 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Tankemylder, problemer med at holde fokus
 • Mentalt fravær, hukommelsesbesvær
 • Uhensigtsmæssig adfærd der pludselig dukker op. Det kan være aggressiv adfærd (fx opfarende eller irritabel) eller ekstra høj emotionel adfærd (fx have lettere til tårer eller “kaste håndklædet i ringen” i situationer, hvor det kan virke unødvendigt)
 • Muskelspændinger, fysiske smerter, hjertebanken eller uro
 • Tristhed, depression eller angstfølelse
 • Søvnløshed eller træthed
 • Indesluttethed, social isolation
 • Følelse af modvilje i forhold til at leve op til aftaler
 • Større brug af stimulanser
 • Fordøjelsesproblemer