Sund effektivitet: Hold korte pauser med bevidst nærvær

Hvorfor korte, bevidste pauser

Hjernens mentale kapacitet når sin øvre grænse i løbet af en almindelig arbejdsdag, hvis vi ikke når at puste ud undervejs. Kapaciteten kan sammenlignes med en computers arbejdshukommelse (RAM), der gennem vedvarende processering bliver fyldt mere og mere op og som følge heraf daler tilsvarende i ydelse. Vi har brug for korte pauser til at revitalisere nærværet. Sådanne små pusterum skaber mental restitution ved at frigive ny energi til krop og hjerne - en form for genstart af systemet, så vi efterfølgende kan bevæge os videre gennem dagen med mere nærvær.

De seneste 10-15 års forskning i anvendelsen af mindfulness på jobbet viser overbevisende positive effekter på områder som trivsel, resiliens, relationer, samarbejdsevne og performance. Og så er der ingen bivirkninger. Forskningsresultater samles løbende af The Mindfulness Initiative, som er et sekretariat oprettet af et enstemmigt engelsk parlament med henblik på at udbrede anvendelsen af mindfulness i England.

Korte, bevidste pauser udvikler dit nærvær

Forskere fra Harvard University har påvist, at vi er distraherede eller uopmærksomme cirka halvdelen af vores vågne timer. Det betyder, at halvdelen af vores daglige aktiviteter udføres uden nærvær. Når nærværet ryger, er det vaner, rutiner, tilfældige indfald og påvirkninger udefra, der styrer os. I de situationer opdager vi ikke de handlingsmæssige valgmuligheder, som en mere vågen og nærværende bevidsthed åbner vores blik for. Vi har slået autopiloten til. På autopilot træffer vi markant dårligere beslutninger – ofte opdager vi ikke engang, at vi beslutter, når vi beslutter. At vi prioriterer, når vi prioriterer etc.

Når vi ved, hvad vi gør, mens vi gør det, handler vi med større indsigt. Bevidstgjort adfærd udspringer af gode menneskelige egenskaber som selvindsigt, empati, integritet og venlighed, så vi med et øget nærvær handler langt mere velovervejet og intentionelt. Vores handlinger er dermed langt bedre afstemt med omgivelserne, ligesom vi naturligt tilpasser vores adfærd, hvis vi ikke oplever, at de aktuelle handlinger er befordrende med målet for øje. Når vi er nærværende til stede i vores job, er vi derfor langt mere effektive. Øget nærvær i nuet er desuden direkte forbundet med oplevelsen af behag og glæde, så der er også klar sammenhæng til øget trivsel og arbejdsglæde.

Men det kan være svært at bevare nærværet gennem en ofte tempofyldt og omskiftelig arbejdsdag. Derfor skal evnen til nærvær trænes og vedligeholdes helt på linje med, at vi træner kroppen for at holde den sund.

Mere nærvær med mindfulness

Mindfulness er et meget effektivt redskab til at skabe fortrolighed med samt træne vores medfødte evne til nærvær. Det kræver, at du eller I vælger at dedikere tid til mental træning og restitution i 10-30 minutter dagligt.

Mindfulness-baseret mentaltræning foregår på nudansk med begreber, som enhver kan forstå og forholde sig til. SAMSPIL NU anvender MBSR™ som grundlag for at udvikle sund effektivitet gennem korte pauser. MBSR er verdens eneste forsknings- og evidensbaserede undervisningsprogram i mindfulness.

Mindfulness er ikke forbeholdt de få - det er for alle. Nærvær er en kapacitet, som ethvert menneske besidder og som vi kan opdyrke. Udfordringen er disciplin og fastholdelse, for i et travlt øjeblik foranlediges vi let til at tro, at det er mere effektivt at skære enhver pause og ethvert pusterum væk. Når vi følger den form for tænkning, glemmer vi omsorgen for os selv, hvilket gør os reaktive og på den lange bane stresser og udmatter os.

Sammenhængen mellem mindfulness og øget effektivitet og sundhed er essentiel. Sund effektivitet handler ikke om at skrue op for tempoet i en til tider allerede lidt for hektisk hverdag. Det handler om at finde en måde at være til stede på i vores arbejde - herunder et tempo at arbejde i - hvor vi i videst muligt omfang bevarer nærværet fra øjeblik til øjeblik. Det handler om at prioritere evnen til opmærksomhed – også når vi tror, at vi har for travlt til det. På den måde opbygger vi psykologisk resiliens ved ikke at lade forbipasserende omstændigheder få os til at fravælge vores sunde vaner og gode adfærd.

Mentalt fravær begrænser effektivitet og innovation

Hvis vi ikke træner opmærksomheden, opdager vi sjældent, når vi lader os styre af tankernes og omstændighedernes skiften. Med denne form for reaktivitet skaber vi ”undtagelsestilstande” hver gang, vi kommer under pres. Under undtagelsestilstanden behøver vi ikke opføre os lige så hensigtsmæssigt som vi plejer. Vi giver – bevidst eller ubevidst – køb på at følge vores ellers høje standarder til fordel for undtagelsens kompromis. Det højner risikoen for enhver form for uhensigtsmæssig adfærd. Det kan være relationelt i form af unødvendig irritation, utålmodighed, hastværk etc. Eller det kan angå problemer og opgaver, vi potentielt kunne løse meget klogere og mere konsekvent.

Undtagelsestilstande kan i mange virksomheder være mere reglen end undtagelsen. Det kan være afdelinger, hvor arbejdsrelateret stress længe har været en permanent problematik. Eller enheder hvor man har vænnet sig til at have så travlt, at travlheden i sig selv skaber unødvendig høj arbejdsbelastning. Det kan konkret komme til udtryk i form af løbende vanskeligheder med at organisere arbejdsopgaver eller at prioritere og styre ressourcer.

Kom i gang

Det kræver ikke mange mindfulle pauser, før vi begynder at se, hvad der foregår i og omkring os med mere nærværende øjne. Og så snart man får syn for sagen, bliver positiv forandring en oplagt og helt naturlig sag. Du kan starte prioriteringen af dit mentale nærvær alene eller sammen med andre ved at holde en daglig mindful pause.

Lyt gratis til mindfulle pauser her… eller tag kontakt til mig for at høre mere om mindfulness og sund effektivitet.