Sund virksomhed – med forskningsbaserede indsatser

Kerneudfordringen for danske virksomheder er at løse den gordiske knude, hvor stigende udfordringer med arbejdsrelateret stress går hånd i hånd med krav om øget effektivitet. Nærvær, kropslighed, selvomsorg, autenticitet, relationel velvilje og rum til koncentration er mangelvarer i et moderne arbejdsliv. Og det er nøglen til at løse problemet.

SAMSPIL NU tilbyder på baggrund af evidensbaseret stress-reduktion (MBSR™) og omfattende organisatorisk erfaring

Læs mere herunder eller tag kontakt med det samme.

Udvikle sund effektivitet

Sund effektivitet er et tilbud til virksomheder om at skabe en virksomhedskultur, der udvikler sund, personlig effektivitet. Gennem forløbet udvikler deltagerne nye og sundere organisatoriske vaner, som understøtter og forstærker intentionen gennem de fælles handlinger i hverdagen.

 

Løse komplekse stressproblematikker med evidensbaseret metode

Jeg anbefaler forskellige forløb alt efter, om opgaven omhandler en stressramt eller stressudfordret person.

Stressramt eller sygemeldt med stress: Programmet Medarbejder i balance hjælper stressramte medarbejdere med at genfinde balancen i (arbejds-)livet i samarbejde med deres virksomhed, så de kan komme hurtigere og stærkere tilbage.

Forløbet består af

 • Individuelt evidensbaseret forløb i stressreduktion (MBSR™) til den stressramte
 • Coaching og dialog mellem den stressramte og dennes leder med afsæt i rådgivning omkring stress og arbejdsliv tilpasset den konkrete situation.

Stressudfordret: Mange medarbejdere oplever, at stress hæmmer den daglige udfoldelse på jobbet. Fx de, der i klimamåling eller MUS-samtale fortæller om udfordringer med stress. Jeg anbefaler i disse situationer mit forløb i evidensbaseret stressreduktion.

Uddybende om stress og evidensbaseret stressreduktion

SAMSPIL NU anvender metoden Mindfulness-baseret Stressreduktion (MBSR™), som er et forsknings- og evidensbaseret metode til at reducere stress. Metoden hjælper deltageren til at håndtere stress mere effektivt i hverdagen, herunder at respondere klogt på stress, når det viser sig.

Forskning fra førende universiteter som Oxford University, Harvard Medical School, University of Massachusetts og Aarhus Universitet har de seneste årtier dokumenteret, at MBSR

 • Reducerer stressniveauet og stressrelaterede helbredsproblemer
 • Forbedrer kognitionen - bl.a. skærpet hukommelse, fokuserings- og koncentrationsevne
 • Reducerer stressrelaterede depressions- og angstsymptomer
 • Skaber øget kropsbevidsthed og bedre følelsesregulering
 • Styrker immunsystemet og skaber positive fysiologiske forandringer helt ned på celle- og genniveau

Du kan bl.a. læse mere om forskningsbaseret mindfulness hos Dansk center for mindfulness ved Aarhus Universitet

Stress-symptomer: Sund og usund stress

Det er en udbredt opfattelse, at al stress er skadeligt og helst skal undgås. Det er ikke sandt. Ud fra et både lægefagligt og MBSR-baseret perspektiv er stress en livsnødvendig og hjælpsom reaktion for mennesker, når der skal responderes hurtigt og klogt i en presset situation. Reduktion af stress gennem MBSR retter sig specifikt mod at minimere de stressreaktioner, som ikke er objektivt velbegrundede men genereret gennem vaner samt uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre - individuelle såvel som sociale. Der skelnes på den baggrund mellem sund og usund stress.

Sund stress er kroppens naturlige respons på opståede udfordringer og belastninger. Denne typisk kortvarig stress stimulerer krop og hjerne til at yde en ekstra indsats og aftager af sig selv, når situationen er ovre. Kortvarig stress er sundt, det hjælper os til at udvikle os og gør, at vi kan præstere noget særligt.

Hvis vi oplever voldsomme eller vedvarende belastninger over længere tid, kan det udvikle sig til langvarig stress. Langvarig stress er usundt, og nedsætter vores trivsel og ydeevne. Her kan MBSR være til hjælp – både forebyggende og behandlende.

Kendetegnende for usund stress er, at stresstilstande enten ikke aftager, når en krævende situation er overstået, eller, at stresstilstande indfinder sig i situationer, som logisk set ikke burde opleves stressende. Over længere tid kan langvarig stress gøre alvorlig skade på vores sundhed.

MBSR-forløbet adresserer de mest almindelige symptomer på langvarig, usund stress, heriblandt

 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Tankemylder, problemer med at holde fokus
 • Mentalt fravær, glemmer ting
 • Uhensigtsmæssig adfærd der pludselig dukker op. Det kan være aggressiv adfærd (fx opfarende eller irritabel) eller ekstra høj emotionel adfærd (fx have lettere til tårer eller "kaste håndklædet i ringen" i situationer, hvor det kan virke unødvendigt)
 • Muskelspændinger, fysiske smerter, hjertebanken eller uro
 • Tristhed, depression eller angstfølelse
 • Søvnløshed eller træthed
 • Indesluttet, social isolation
 • Følelse af modvilje i forhold til at leve op til aftaler
 • Større brug af stimulanser
 • Fordøjelsesproblemer