Organisationsudvikling

Med baggrund som bl.a. projektleder og kernebidragsyder i forankringen af strategisk ledelsesudvikling i Danfoss og Banedanmark samt som ekstern leverandør af ledelses- og organisationsudvikling i talrige andre virksomheder kan SAMSPIL NU byde ind med vægt på rådgivning og facilitering af udviklingsprocesser.

Organisationsudvikling starter med det behov, I har prioriteret at forfølge: Et problem, I skal have løst; en drøm, I ønsker at virkeliggøre; eller et problemfelt, I ønsker at blive klogere på.

SAMSPIL NU hjælper med at afklare og definere rammerne for opgaven, udvikler teori og værktøjer til anvendelse i implementeringen samt faciliterer og følger op på aktiviteterne i forankringen, hvad enten det omhandler ledergruppen, forretningsenheden eller hele organisationen.

Værdiskabende udviklingsprocesser kendetegnes ved at være i stand til at anvende den viden, der løbende genereres gennem forankringsarbejdet. Det er derfor vigtigt tilbagevendende at genbesøge de grundlæggende spørgsmål, som begrunder indsatsen med henblik på at justere ambitioner og indsatser:

  • Målsætning: Hvad vil vi opnå?
  • Plan: Hvordan vil vi opnå det?
  • Udførelse: Hvad gør vi? Hvem? Hvornår? Hvordan?
  • Samspil: Hvordan lykkes vi sammen - internt og ift. interessenter?
  • Evaluering: Hvad er det rigtige at gøre nu?

På den måde opretholdes det nødvendige samspil mellem forventningerne til indsatserne, arbejdet med at realisere indsatserne og de organisatoriske resultater.