Ledelsesudvikling

Opdyrk jeres naturlige lederevner gennem styrkelse af opmærksomheden

I en hverdag med langt flere mulige ledelsesopgaver end ressourcer, kan det være en udfordring at finde ro, fokus og overblik. Vi mister let evnen til at være nærværende: Være hvem vi er, hvor vi er, og med fokus på det, der sker lige nu. Findes der nogen vigtigere evne overhovedet som leder, medarbejder og menneske?

Når vi anerkender nuet, som det er, bliver vi virkelige med tingene, som de er. Fra dette sted kan udvikling realiseres indsigtsfuldt, respektfuldt, i gensidighed og med venlighed. Det bliver muligt både at realisere sine mål og at skabe vilkår for at være i god behold undervejs.

Stå stille og opnå det, andre løber efter

Det er forandringens tidsalder. Forandringsledelse - dvs. evnen til løbende at realisere forandringer og høste gevinsterne - er blevet en integreret forventning til lederen ved siden af drifts- og personaleledelse. Forandringens logik er at stræbe mod nye højder uden stop. Der opsættes løbende nye mål, og vi ønsker at nå dem hurtigt. Når vi ankommer, har vi for længst nye forventninger til, hvor vi vil være.

Vilkåret er, at vi aldrig når frem. Eller, at vi altid er nået frem. Forskellen mellem de 2 opfattelser er essentiel for evnen til at løse ledelsesopgaven: Hvis vi oplever at være bagud, kan hverdagen føles som én lang jagt, hvor vi udmattede løber efter bussen, men aldrig når den. Hvis vi er til stede i nuet er vi til tiden. Vi kan hver dag stå på bussen og være dedikeret til stede i arbejdet for de fælles formål, der driver vores arbejdsplads, med alle de ressourcer, vi besidder. Forskellen beror på kvaliteter hos den enkelte leder og i ledelsesfællesskabet, som kan opøves.

Ind i nuet med mindfulness

Mindfulness kan beskrives som en finger, der peger mod nuet. Metoden er hverken særlig svær eller sofistikeret og bygger på naturlige kapaciteter, som ethvert menneske besidder. Men det kræver disciplin og vilje at overgive sig til nuet i en hverdag, hvor opgaverne ofte tårner sig op. Det kan virke direkte kontralogisk.

Gør vi det alligevel, erfarer vi ofte hurtigt, at det er meget effektivt at stoppe op med regelmæssige mellemrum. Sansen for vigtighed og prioritering skærpes. Evnen til at lytte og være i tæt kontakt med både sig selv og andre forfines. Empati og de kognitive funktioner styrkes. Gennemslagskraften vokser, fordi du er mere i harmoni med dig selv. Mange oplever en styrket evne til både at arbejde igennem og holde helt fri. En forbedret evne til at være endnu mere til stede hvert eneste øjeblik i livet, uanset hvad vi beskæftiger os med, og herved udfolde endnu flere af vores potentialer.

Forskere fra Harvard University har påvist, at halvdelen af vores daglige aktiviteter udføres med distraktion eller uopmærksomhed. Uden de handlemæssige valgmuligheder, som den vågne opmærksomhed giver os, er vi henvist til vanereaktioner – ledelse på autopilot. Ledelsesudvikling i samarbejde med SAMSPIL NU er derfor særligt aktuelt for jer, der ønsker hjælp til at finde nye muligheder sammen, som bygger direkte videre på det, I allerede lykkes med.

Hvordan

Et ledelsesudviklingsforløb tilpasses jeres konkrete sammenhæng og udfordringer. Det foregår typisk over en periode på 2 til 12 måneder, fx som en række kortere 2-3 timers-sessioner lagt ind i eller omkring jeres eksisterende møderække. Metoderne vælges ud fra behov og tilpasses jeres særlige situation og udfordringer. Udover mindfulness anvendes supervision, coaching og proceskonsultation. Der kan desuden lægges længerevarende teambuildingaktiviteter i naturen ind i forløbet både i Danmark og udlandet.