Idégrundlag

Uopmærksomhed begrænser vores potentialer

I 2010 påviste forskere fra Harvard University, at tankerne vandrer halvdelen af vores vågne timer. Denne tilbagevendende uopmærksomhed fordeler sig ikke tilfældigt ud over dagen, men har bl.a. tendens til at tage form omkring individuelle og sociale uønskede adfærdsmønstre, der har tendens til at gentage sig for os. Kender du det?

  • Stress, tankemylder og bekymringer
  • Svigtende overblik, fokus, hukommelse eller koncentration
  • En vanskelig relation, som aldrig rigtig løsner op trods talrige forsøg
  • Chefgruppen eller teamet hvor I fornemmer potentialerne ved at revitalisere jeres samspil

Øget opmærksomhed vækker vores potentialer

Mindfulness åbner som metode vores opmærksomhed for områder, der før var blinde pletter for os. Det praktiseres ved at være opmærksomt til stede i det nuværende øjeblik og bevidst forsøge hverken at vurdere eller handle. Det er ikke nemt  - særligt for den utrænede - hvilket fint illustrerer, hvor tilfældige, bundne og ufri vi ofte er i vores meninger og handlinger.

Disciplinen hjælper os at få øje på vaneskabte tanke- og handlemønstre, hvoraf mange ofte ikke er særligt formålstjenlige længere. Mindfulness nærer på den måde vores sans for frihed forstået som at frigøre sig fra gamle handlemønstre. Vi vinder herved mulighed for at genoverveje vores vaner og valg - og eventuelt vælge at forny os.

Ved hjælp af mindfulness kommer vores daglige handlen til i højere grad at udspringe af vores fulde tilstedevær her og nu, så vi kan leve mere integreret med os selv, udfolde endnu flere af vores potentialer og opnå større effektivitet og livsglæde.

Læs mere: Ejer, Jacob Andersen